Усложнения на високото кръвно налягане

високо кръвно

Протичането на артериалната хипертония в голяма част от случаите е безсимптомно и заболяването се диагностицира инцидентно или когато вече са настъпили органните усложнения на високото кръвно налягане.

Органите, в които се развиват сериозните усложнения на високото кръвно са сърце, мозък, бъбреци и долни крайници.

високо кръвноХипертоничната болест ускорява и утежнява развитието на атеросклеротични плаки в аортата и големите артерии. Много често двете болести заедно са причина за смъртта. Атеросклерозата , развиваща се на фона на хипертонията, има известни морфологични особености. Тя е по-тежка и се “спуска” надолу, засягайки по-малки артерии от мускулен тип. Атеросклеротичните плаки се разполагат циркулярно по цялата обиколка на засегнатия кръвоносен съд, а не ексцентрично, както при “чистата” атеросклероза. Високото кръвно налягане принуждава сърцето да работи по-усилено и след време води до неговото уголемяване – хипертонично сърце.

Артериите от еластично-мускулен и мускулен тип (големи и средни органни артерии) претърпяват задебеляване на медията (средния слой), подобно на хипертрофията на лява сърдечна камера.

В артериолите настъпва отлагане на плазмени белтъци в стената – хиалин при доброкачествена хипертония и фибриноид при злокачествена хипертония. Тези съдови усложнения на високото кръвно са необратими и затрудняват лечението на заболяването. Ако хипертонията се диагностицира на етап, когато в стените на артериолите вече има отложен хиалин, то предписаните медикаменти с вазодилатиращо действие няма да имат ефект. Затова за успеха при лечението на хипертонията е важно то да започне навреме, преди да са настъпили тези усложнения в съдовете.

Дисекацията (разкъсване) на стената на аортата е тежко специфично усложнение на високото кръвно налягане. В интимата (вътрешния слой), непосредствено над аортната клапа, се получава напречна цепка от няколко милиметра. В нея под голямо налягане нахлува кръв. Тя разслоява интимата от медията (вътрешния от средния слой) на аортата. Прогресирайки надолу, кръвоизливът разкъсва и медията, попадайки между нея и адвентицията (външният слой). Дисекацията завършва с кръвоизлив, най-често още в интраперикардната част от аортата и смърт от сърдечна тампонада. Фатални са и дисекациите, завършващи с масивен интраторакален (в гръдния кош) или ретроперитонеален (в коремната кухина) кръвоизлив. Изключително рядко дисекацията може да завърши с “пробив” на кръвоизлива обратно в лумена (кухината) на аортата. В тези парадоксални случаи организацията (прорастването от съединителна тъкан) и реканализацията (възстановяването на кръвотока) през хематома напомнят на ловна пушка – “аорта с вид на двуцевка”. Дисекация на аортата може да се развие у и млади хора без артериална хипертония – при вродена съединително-тъканна малостойност – кистична медиална дегенерация на Erdheim при синдром на Marfan.

Към мозъчните усложнения на високото кръвно се отнасят хипертензивната енцефалопатия (мозъчен оток и точковидни кръвоизливи) и масивни мозъчни кръвоизливи, които много често са смъртоносни. Основните симптоми на мозъчната форма на високото кръвно са неспецифични – главоболие, световъртеж, замаяност и проблеми със зрението.

Усложненията на високото кръвно от страна на бъбреците включват  бъбречни инфаркти, развитие на артериолосклеротична и артериолонекротична нефросклерози с краен етап – бъбречна недостатъчност, която налага включването на пациентите на апарат за хемодиализа.

Рязкото покачване на кръвното налягане или т. нар. хипертонични кризи също носят риск от тежки усложнения. Към тях се отнасят инфаркта на миокарда, острата левостранна сърдечна недостатъчност, която високо кръвноможе да доведе до тежък белодробен оток. Усложненията от страна на мозъка са кръвоизливите, а от страна на бъбреците бързо може да се стигне до бъбречна недостатъчност.

В долните крайници високото кръвно налягане може да причини усложняване на атеросклеротични наслоявания в магистрална артерия, което да доведе до нейното запушване и развитието на гангрена на краката .

Голям процент от пациентите с високо кръвно нямат никакви симптоми. Поради тази причина при тях заболяването остава скрито, което възпрепятства своевременното лечение. Диагностицирано на по-късен етап, високото кръвно трудно се поддава на медикаментозна терапия. Затова е важно хипертонията да бъде разпозната навреме и тук също проличава значението и смисъла от редовните ежегодни профилактични прегледи.

Прочетете още:

Хипертонично сърце

Видове артериална хипертония

Причини за високо кръвно налягане

Билки и диета при високо кръвно 

Сваляне на високо кръвно налягане

Усложнения на високото кръвно налягане