Видове артериална хипертония

високо кръвно налягане

В зависимост от стойностите на повишеното кръвно налягане се различават следните видове артериална хипертония:

  • Гранична хипертония: стойности на систолното кръвно налягане между 140-160 и диастолното 90-95 mm Hg. Половината от случаите с гранична хипертония след години преминават в трайна хипертония.
  • Лабилна хипертония и хипертония при обременяване: поява на хипертония от време на време, най-често при физическо или психическо обременяване.високо кръвно налягане
  • Стабилна, трайна хипертония: кръвното налягане е постоянно повишено над 90 mm Hg за диастоличното и над 160 mm Hg за систоличното.
  • Хипертонична криза: пристъпно покачване на кръвното налягане над 230/130 mm Hg със заплаха за живота на пациента.

Видове артериална хипертония според причините:

Есенциалната хипертония (Хипертонична болест, Идиопатична хипертония) е първично заболявания с неизвестна причина. Тя има бавно развитие, в течение на години  и затова се нарича още доброкачествена хипертония. От нея страдат над 90% от хипертониците. По правило тази форма на високо кръвно налягане се появява след 30-та година от живота. Жените боледуват по-често от мъжете. Стресът, затлъстяването, тютюнопушенето, застоялият начин на живот и злоупотребата с готварска сол са главните екзогенни (външни) фактори при хипертонията. Есенциалната хипертония се съчетава с 4 други заболявания в т.нар. Метаболитен синдром (синдром Х): [highlight] Затлъстяване [/highlight] , [highlight] Диабет [/highlight] от ІІ тип, [highlight] Подагра [/highlight] , Хиперлипидемия (високо ниво на липидите в кръвта).

Вторична (симптоматична) хипертония е тази, която се дължи на някакво друго заболяване. Тя обхваща около 10% от хипертониците. Обикновено се явява преди 40 год. възраст. Причината за нея е „другото” заболяване.

Симптоматична хипертония се развива най-често при:

  • Бъбречни заболявания (характерно е по-силно повишение на диастоличното кръвно налягане),високо кръвно
  • Ендокринни заболявания (синдром на Cushing, синдром на Conn, Феохромоцитом – тумор на надбъбрека, Тиреотоксикоза – свръхфункция на щитовидната жлеза, прием на хормонални контрацептивни препарати).

Според протичането се различават два вида хипертония:

Доброкачествена (бенигнена) хипертония

В 95% от случаите кръвното налягане се покачва бавно, постепенно, в продължение на няколко години, след което се стабилизира и стойностите му не надвишават 200/100 mm Hg. Симптомите на този вид хипертония са слабо проявени и неспецифични – периодично главоболие, замаяност, световъртеж. Фиксирането на високите стойности на кръвното налягане става при хиалинизацията на артериолите (най-малките артерии) в тялото. Гладкомускулните клетки в техните стени загиват и на тяхно място се отлага хомогенно белтъчно вещество, наречено хиалин. В този късен етап високото кръвно налягане става много трудно податливо на лечение.

Злокачествена (малигнена) хипертония

Около 5% от хипертониците страдат от бързо нарастващо кръвно налягане, което достига до много високи стойности – над 200/100 mm Hg. Ако не се лекува, заболяването води до смърт за една до две години от мозъчни кръвоизливи, бъбречна недостатъчност или инфаркт на сърцето. Злокачествена хипертония може да се развие както при хора с нормално кръвно налягане, така и в хода на някоя друга форма на високо кръвно налягане.

Прочетете още:

– [highlight] Хипертонично сърце [/highlight]

– [highlight] Видове артериална хипертония [/highlight]

– [highlight] Причини за високо кръвно налягане [/highlight]

– [highlight] Билки и диета при високо кръвно [/highlight]

– [highlight] Сваляне на високо кръвно налягане [/highlight]

– [highlight] Усложнения на високото кръвно налягане [/highlight]