Хипертонично сърце

високо кръвно

Уголемяването на сърцето при високо кръвно налягане се нарича Хипертонично сърце – Cor hypertonicum. Тази промяна в сърдечния мускул става по механизма на работната хипертрофия на мускулатурата на спортистите. Задебелената сърдечна стена на хипертоничното сърце е лесно „ранима” при хипоксия, защото кръвоснабдяването на сърдечния мускул се затруднява. Масата на сърцето може да достигне почти килограм, при норма 300 гр. В началните етапи на развитие на хипертоничното сърце настъпва подчертано задебеляване на стената на лявата камера (до 3,5 cm), без дилатация (разширяване) на кухината й (концентрична хипертрофия). Променя се и конфигурацията на сърцето: удължава се изходящият тракт (разстоянието между сърдечния връх и аортната клапа). Микроскопски се отчита масивна хипертрофия (увеличаване на размера) на кардиомиоцитите (сърдечните мускулни клетки) и дребноогнищна миокардиосклероза (разрастване на съединителна тъкан). Последната е причина за развитието на хронична левокамерна сърдечна слабост, чиято морфологична проява е ексцентрична хипертрофия, с дилатация на камерата.Хипертонично сърце [notification type=“notification_info“ ]Високото кръвно налягане, освен хипертонично сърце, предизвиква промяна и в стените на органните артерии.[/notification]

Нормалното артериално кръвно налягане при възрастни е в рамките под 90 mm Hg (12,0 kPa) за диастолната (долната) и под 140 mm Hg (18,7 kPa) за систолната (горната) стойност.

Систоличното кръвно налягане (горната граница) се формира от ударния обем на сърцето и зависи от силата на сърдечното съкращение. Основната функция на сърдечния мускул е помпената. При всяка своя систола (съкращение), сърцето изтласква кръв към всички органи и тъкани на тялото. При диастола (отпускане и разширяване), сърцето се пълни с кръв от големите венозни съдове, които се вливат в предсърдията. Редуването на систола и диастола в ритмична последователност е присъщо за нормално функциониращото сърце. С колкото по-голяма сила сърцето изтласква кръвта при систола, толкова е по-висока е горната стойност на кръвното налягане. След време усилената работа на сърдечния мускул е причина за задебеляване стената на лява камера и развитието на хипертонично сърце.

Хипертонично сърцеДиастоличното кръвно налягане (долната граница) зависи от състоянието на периферните артериални съдове от малък калибър. Тази стойност на кръвното налягане няма нищо общо със сърдечната дейност. В момента на регистрирането на долната граница на кръвното, сърцето е отпуснато и се намира в диастола. По този начин, тази стойност съвпада по време с диастолата и затова носи името „диастолично”. Когато периферните артериални съдове са свити поради съдов спазъм, диастоличното кръвно налягане се повишава.

Лесно можете да проверите валидността на това твърдение по следния начин: Прикачете еластичен гумен маркуч към чучура на чешмата. Пуснете водата да тече равномерно с постоянна скорост и умерена сила. Сега хванете свободния край на маркуча и го притиснете с пръсти. Какво стана с водната струя? Стана ли по-тънка и по-силна? Лети ли струята по-надалеч от преди? Същото е и с кръвоносните съдове и кръвното налягане. Ако съдовете се стеснят поради съдов спазъм, налягането на кръвта се повишава. Обратно, ако съдовете се разширят прекомерно много, кръвното налягане пада. 

Продължителният спазъм на малките артерии е отговорен за повишаване на диастоличното кръвно налягане над нормата, а това води до функционално натоварване на сърдечния мускул и също участва в механизма на развитие на хипертоничното сърце.

Прочетете още:

– [highlight] Хипертонично сърце [/highlight]

– [highlight] Видове артериална хипертония [/highlight]

– [highlight] Причини за високо кръвно налягане [/highlight]

– [highlight] Билки и диета при високо кръвно [/highlight]

– [highlight] Сваляне на високо кръвно налягане [/highlight]

– [highlight] Усложнения на високото кръвно налягане [/highlight]