Причини за високо кръвно налягане

високо кръвно налягане

Съществуването на множество теории, които представят най-различни причини за високо кръвното налягане само по себе си означава, че заболяването все още е с ненапълно изяснени механизми на развитие.високо кръвно налягане

Рисковите фактори, които се изтъкват като основни причини за високо кръвно включват тютюнопушене, злоупотреба с [highlight] алкохол [/highlight] , наднормено тегло, прием на прекалено количество готварска сол, липса на физическа активност и прекомерен стрес. При артериална хипертония също така се смята, че съществува генетична предразположеност и нагласата към заболяване се предава по наследство.

Високото кръвно налягане е хронично заболяване, което натоварва сърдечната мускулатура и води до промени в артериите на тялото. Повече от 1 милиард души от населението на Земята страдат от високо кръвно, като 1/3 от тях дори не подозират, че имат това заболяване.

В специализираната медицинска литература се изброяват множество причини за повишаване на кръвното налягане, но при всички заболели неизменно един фактор винаги е налице – стресът и свързаните с него промени в психиката.

Символичното значение на артериалната хипертония подсказва, че пациентът е поставен под голям натиск и напрежение. Доброто възпитание и етиката на личността не му позволяват да изпуска парата. Вътрешното напрежение на хората с артериална хипертония е непоносимо, защото трябва да търпят, контролират и поправят всичко около себе си. Те смятат, че околните не отдават значение на тяхната значимост и авторитет и затова се налага непрестанно да се стремят към признание.

Проблемът, че да­ден човек е подложен на голям стрес може да се прояви във вид на високо кръвно налягане, но също така като повишено налягане на очните дъна (глаукома) или пък дори абсцес. Кръвното налягане се получава от взаимодействието между течната кръв и реакцията на стените на съдовете, които оказват съпротивление на движението на кръвта. Голямото налягане на кръвта и силния противоположен натиск на стените на съдовете водят до високо налягане.

Ускоряването на пулса и по­вишаването на кръвното налягане настъпват не само вследствие на усилена физическа дейност, а и при самата представа за нея. Кръвното се повиша­ва когато по време на разговор се стигне до конфликтна ситуация. Кръвното спада отново, когато човек заговори за конфликта и така облече проблема си с думи. Ако чрез постоянната представа за извършване на някакво действие или мислено разиграване на конфликтна ситуация кръвообращението се усилва, без това да се преобразува в двигателна актив­ност и по този начин да настъпи разтоварване, се стига буквално до „постоянен натиск“. В този слу­чай, чрез своята представа, човекът създава у себе си една непрестанна възбуда и кръвоносната систе­ма я поддържа в очакване тя да се трансформира в действие. Липсва ли действието, човекът се намира под пос­тоянно налягане (натиск).

Повишеното кръвно налягане намира своя психологически смисъл тъкмо в това – за кратко време да предостави повече енергия, за да могат да се решат по-добре и по-енергично настоящи проблеми и конфликти. Стане ли това, решени­ето изразходва тази натрупана енергия и налягането отново достига нормалната си стой­ност.

[notification type=“notification_info“ ]Извод: При всяко положение е по-добре да избухнете и да излеете с думи гнева си към някого, отколкото да таите всичко в себе си и да се гордеете със своето самообладание![/notification]

Преобразяващата нова психологическа нагласа на пациенти с високо кръвно е те да се застъпвам се за своите теми разумно и амбициозно. Те трябва да се научат да казват спонтанно и честно мнението си. Всеки ден хипертониците е добре да изразходват по подходящ начин натрупаната излишна енергия в тялото си.

Прочетете още:

– [highlight] Хипертонично сърце [/highlight]

– [highlight] Видове артериална хипертония [/highlight]

– [highlight] Причини за високо кръвно налягане [/highlight]

– [highlight] Билки и диета при високо кръвно [/highlight]

– [highlight] Сваляне на високо кръвно налягане [/highlight]

– [highlight] Усложнения на високото кръвно налягане [/highlight]