Въздействие на алкохола върху мозъка и органите

алкохол

Алкохолът въздейства различно на различните хора, но типичните му ефекти зависят от концентрацията му в кръвта.

 • Човек чувства лека възбуда и става бъбрив при концентрация 0.5-1 g/l;алкохол
 • При 1-1.5 g/І повечето хора стават шумни и буйни, а по-късно сънливи;
 • Повече от 1.5 g/І обикновено предизвикват гадене и повръщане, а често след това настъпва летаргия и ступор.
 • Повече от 3 g/І винаги води до загуба на съзнание.
 • При 5 g/І, ако не се вземат мерки, смъртта настъпва след 1–2 часа.
 • Световният рекорд е 15 g/І; лекарите са положили огромни усилия, за да може шампионът да остане жив.

“Аз не съм по пиенето — тялото ми не приема никакъв спирт. На Нова година изпих две мартинита и се опитах да отвлека асансьор и да отлетя с него за Куба. “ Уди Алън

Алкохол в кръвта

Алкохолната концентрация може да се изчисли лесно като се раздели количеството изпит алкохол, приведен към 100 % алкохол, на тази част от телесното тегло, която го абсорбира – това е около 3/4 от теглото на мъжете или 2/3 при жените. Например изпиването на една бира от мъж, който тежи 80 kg, води до следния резултат: 25 g чист алкохол (5 % от 0.5 кg) разделени на 60 кg (3/4 от 80 кg) дават 0.4 g/kg което е 0.4/1000, или както се казва 0.4 промили. Но тази концентрация отразява само началния момент след приемането на алкохол.

Въздействие на алкохола върху способностите за шофиране

 • Ниво на алкохола 0,2-0,5 на хиляда – Преценката за дистанция и скорост на приближаващите превозни средства е изкривена.
 • Ниво на алкохола 0,5- 0,8 на хиляда – Зрението е засегнато, което води до забавена реакция при червен сигнал или стоп-светлини. За мотоциклетистите е трудно да карат по права линия.
 • Ниво на алкохола над 0,8 на хиляда – Водачът е склонен да надценява способностите си. Зрението е дотолкова засегнато, че водачът може да не забележи навреме велосипедисти, пешеходци или паркирани коли, за да ги избегне.

Шофиране в пияно състояние

Повечето страни имат закони срещу шофирането в пияно състояние с определена концентрация на етанол в кръвта. Наказанията обикновено включват глоби, временна загуба на шофьорска книжка, както и затвор. Законният праг на съдържание на алкохол в кръвта варира от 0.0% до 0.08% в съответствия с местното законодателство. Подобни забрани съществуват за ветроходство, колоездене и дори каране на ролери в пияно състояние. В много места в Съединените щати е незаконно притежанието на отворен съд с алкохолна напитка в транспортни купета.

Начини на въздействие на алкохола

Етанолът оказва своите действия по няколко механизма. Той се свързва директно с рецептора за гама-аминомаслената киселина в централната нервна система и предизвиква упойващ и успокояващ ефект, подобен на бензодиазепините, които се свързват със същия ГАМК рецептор. Етиловият спирт е и N-methyl-D-asprtate (NMDA) глутаматен антагонист – ефект, който се наблюдава и върху сърдечния мускул, щитовидната жлеза и черния дроб.

Метаболизъм на алкохола

Алкохолът се приема изключително перорално. Той бързо се всмуква в стомаха (20 %) и тънките черва (80 %), като този процес е по-бърз при употреба на концентрати или на газирани напитки. След резорбцията 90-95% се разграждат до СО2 и Н2О, 1 %  се отделя непроменен с урината, 5 %  – през белите дробове. В крайна сметка приетият алкохол изгаря и в този смисъл той може да се разглежда като една изключително калорична и крайно непълноценна храна. Организмът на средния европеец може да преработва 10 g алкохол в час.

Разграждане на алкохола

Извършва се главно в черния дроб, в по-малка степен екстрахепатално – бъбреци, стомах, черва. В черния дроб алкохолът се метаболизира в ацеталдехид, от ензима алкохолдехидрогеназа /АДХ/ с кофактор НАД, а след това в оцетна киселина, с ензима алдехиддехидрогеназа с кофактор НАД. В реакцията, катализирана от АДХ (антидиуретичния хормон), ключова рола играе реокислението на НАДН до НАД, тъй като съотношението НАД/НАДН определя скоростта на реакцията и разграждането на етанола. Оцетната киселина се естерифицирана с КоA и се получава Ацетил-КоА. Ацетил-КoA влиза в Цикъла на Кребс, където се разгражда до СО2 и Н2О.

СН3СН2ОН  –-à   СН3СНО –-à    СН3СООН

етанол           ацеталдехид           ацетат

Разграждането на етанола от АДХ (антидиуретичния хормон) е относително неспецифично, защото той участва и в метаболизма на екзогенните стероиди и омега окислението на МК. АДХ има 7 гена локализирани в хромозома 4, кодиращи различните субединици /АДХ1-5/. Една от субединиците се нарича атипична, и има 6 пъти по-висока специфична активност /Vmax/. Честотата на атипичната АДХ в Европа е 10-20 %, докато при японци, виетнамци, китайци, тя достига 85 %. Този изоензим е отговорен за развитието на Флъш синдром (Flush-Syndrom) – виене на свят, гадене, [highlight] ниското кръвно налягане [/highlight] , тахикардия след приемане на алкохол.

Освен от АДХ, разграждането на алкохола може да се извърши и от ензим разположен в ендоплазмения ретикулум – НАДФ-зависима микрозомално етанол оксидираща система /MEOS/. Тя разгражда около 10-20% от приетия алкохол. За разлика от АДХ, MEOS се индуцира от хронично приемане на алкохол.

Алкохолът може да се разгради и от cyt. Р450 алкохол монооксигеназа – не се индуцира от алкохол, участва и в метаболизма на ксенобиотиците и на това ниво се свързват двете обмени. Високите нива на алкохола ангажират този ензим и блокират биотрансформацията на ксенобиотиците.

Разграждане на алкохола може да се извърши и в пероксизомите от ензима каталаза.

Влияние на алкохола върху черния дроб

Алкохолдехидрогеназата в черния дроб ежедневно може да разгражда по 150 грама чист алкохол, което се равнява приблизително на 250 грама водка.

Ако се пие всеки ден над 150 грама чист алкохол, след 15 години, в около 80% от случаите се развива цироза.

Алкохолната цироза се предшества от стеатоза (мастна дегенерация) на черния дроб, която е лесно установима ехографски. Ако на този етап се прекъсне приема на алкохол за един месец, обикновено черният дроб се възстановява напълно.

[notification type=“notification_info“ ]Повече за алкохолното увреждане на черния дроб и неговото възстановяване, прочетете в статията „Коварните напитки”.[/notification]

Влияние на алкохола върху мозъка

Алкохола въздейства на различни центрове на мозъка в следния ред:

 1. Мозъчна кора
 2. Малък мозък
 3. Хипоталамус и хипофиза

В мозъчната кора алкохолът причинява следното: Премахват се задръжките в поведението – човекът става по-разговорлив и общителен, по-уверен в себе си. Забавя се обработването на информацията, постъпваща от сетивата – човекът има нарушено зрение, слух, обоняние, докосване и вкус, повишава се прага на болката. Възпрепятства се мисловния процес – човек губи добрата си преценка и способността да мисли трезво.

Алкохолът влияе на системата, която контролира паметта и емоциите. Пияният става обект на преувеличени емоции и загуба на памет.

Малкият мозък координира движението на мускулите. Когато алкохола въздейства на малкия мозък, мускулните движения стават некоординирани. Малкият мозък контролира още и мускулите, които поддържат баланса на тялото. Така въздействието на алкохола се отразява и на способността на човек да пази равновесие.

Алкохолът потиска нервните центрове в хипоталамуса, които контролират сексуалната възбуда. С повишаването на концентрацията на алкохол в кръвта, се увеличава сексуалното желание, но способността да правим секс намалява.

Алкохолът потиска секрецията на антидиуретичен хормон на хипофизата, който кара бъбреците да реабсорбират водата. Когато намалее нивото на антидиуретичния хормон, бъбреците произвеждат повече урина и това довежда до дехидратация.

Когато алкохолът окаже влияние върху костния мозък, на човекът му се доспива и може да изпадне в безсъзнание. С повишаването на концентрацията, се нарушава дишането, сърдечния ритъм и температурните центрове. Човек диша по-бавно, налягането на кръвта и температурата спадат.

Влияние на алкохола върху други органи

 • Алкохола дразни белите дробове, стомаха и червата, което може да доведе до повръщане. При употреба на алкохол кръвоснабдяването на стомаха и тънките черва се увеличава и се увеличава тяхната секреция.
 • Повишава се кръвоснабдяването на кожата, което причинява потене и изчервяване. Потенето води до загуба на топлина и тялото може да изстине повече от нормалното.
 • Намалява кръвоснабдяването на мускулите, което може да доведе до болки, най-вече когато тялото се възстановява от погълнатия алкохол – [highlight] махмурлук [/highlight] .
 • Съдоразширяващо действие – увеличава се топлоотделянето. Именно на това се дължат редица случаи на премръзнали и дори замръзнали до смърт през студените дни – преохлаждане през зимата.

[notification type=“notification_info“ ]Статията е предоставена от д-р Анелия Биволарска[/notification]

Прочети още:

– [highlight] Въздействие на алкохола върху мозъка и органите [/highlight]

– [highlight] Кога е открит алкохолът и има ли ползи от него? [/highlight]

– [highlight] Лечение на алкохолната зависимост и последици от алкохолизма [/highlight]

– [highlight] Махмурлук – причини, симптоми и лечение [/highlight]

– [highlight] Видове и степени на алкохолна зависимост [/highlight]

– [highlight] Истинска болест или само пристрастеност е алкохолизма? [/highlight]

– [highlight] Форми на алкохолна зависимост [/highlight]

– [highlight] Митовете за алкохола [/highlight]

– [highlight] Алкохолни напитки – плюсове и минуси [/highlight]