Анелия Биволарска

Анелия БиволарскаД-р Анелия Биволарска завършва медицина през 1995 година в гр. Пловдив. От 2002 г. работи като асистент в катедрата по Химия и биохимия, секция Биохимия на Медицински Университет в същия град. Специалност по биохимия има от 2006 г. От януари 2011 г. е главен асистент. Извършвала е няколко клинични проучвания за оценка и взаимовръзката между йодния и железния дефицит при деца, бременни жени и др. Има редица участия на местни, национални и международни симпозиуми, конгреси и други научни изяви. 

За контакти:

Д-р Анелия Биволарска

Медицински Университет

Катедра по Химия и Биохимия

Бул. „Васил Априлов” 15 А

Гр. Пловдив

Тел.:  +359 32 602 545

Е-mail: [email protected]