Гангрена на краката – симптоми и лечение

гангрена на краката

Гангрената на краката е финален израз на остро или хронично протичащо съдово заболяване. По произход гангрените могат да бъдат от артериален или венозен характер.

Гангрена на краката от артериален произходгангрена на краката

Тя се развива в резултат на остро нарушена циркулация (емболия, тромбоза или травматично увреждане) или като терминален стадий на хронична артериална недостатъчност (ендартериит, тромбангиит, атеросклероза, диабет), при която е нарушена тежко циркулацията на крайника и се стига до неговото загиване. Липсата на кислород, натрупване на въглероден диоксид и кисели метаболити довеждат до загиване на нервите, меките тъкани и костите.

Симптоми на гангрена на краката от артериален произход

Известни са два основни типа гангрена на краката от артериален произход – суха и влажна. Сухата гангрена е с по-благоприятно протичане. Наблюдава се при хронични съдови заболявания, не засяга общото състояние, има склонност към демаркация. Влажната гангрена най-често се развива на фона на остра артериална недостатъчност или като усложнение на сухо развиваща се гангрена. Характерно при нея е бързото и динамично развитие с обхващане на проксимални участъци на крайника, без тенденция за демаркация. Засегнато е общото състояние на пациента от интоксикацията – налице са фебрилитет, анемия, бъбречна недостатъчност. Към влажните гангрени спадат и тези с диабетна ангиопатия, при която са засегнати артериолите, капилярите и артериите от среден калибър. При диабет, с ранна и тежка атеросклероза са облитерирани и големите съдове, като сериозно е нарушен тъканният метаболизъм. Почти като правило в тези случаи се развива инфекция, която протича бурно и нерядко се развива флегмон на стъпалото.

Лечение на артериална гангрена на краката

Прилагат се съдоразширяващи, антибиотици и антидиабетни средства. Провежда се борба с интоксикацията. В повечено случаи това представлява и подготовка за извършване на ампутация. При сухите и периферно протичащи некрози на пръстите или част от стъпалото се извършва ангиографско изследване и паралелно с реконструктивната съдова операция се предприема и ампутация. При по-висока ампутация (подбедрица, бедро), съчетаното им извършване с палиативни или реконструктивни съдови интервенции правят чукана функционално по-годен за носене на протеза. При „диабетното стъпало“ се извършват широки инцизии с дренаж и перфузии с антисептик и антибиотик. При явления на интоксикация се предприемат високи ампутации без херметично зашиване на чукана и широко дрениране на последния. При влажната гангрена ампутациите се извършват по спешност с предоперативно прилагане на антибиотици, съдоразширяващи средства и интензивна реанимация.

Гангрената на краката от венозен произход

гангрена на кракатаТози тип гангрена представлява сериозно усложнение и краен резултат от т. нар. син флебит, при който остро настъпва тотална тромбоза на дълбоката и повърхностната венозна система на крайника. Смутеният венозен отток води до филтриране на плазмата извън капилярното русло в тъканите и поява на масивен оток, който секвестира голямо количество кръв в крайника. Разпространението на венозната тромбоза на ниво венули и венозна част на капилярите води до венозна гангрена.

Симптоми на гангрена на краката от венозен произход

Те са драматични, със силен болков синдром до шоково състояние, а крайникът отича масивно и има сивкаволивидна окраска. Артериалните пулсации се откриват трудно или въобще не се опипват. Кожната температура е понижена. Гангрената започва от периферията, като обхваща всички тъкани. Образуват се хеморагични були, екхимози и рагади по кожата.

Лечение на венозната гангрена на краката

Започва се с преливане на кръв, плазма и течности за преодоляване на хиповолемичния шок и артериалния спазъм. При възможност се прави флеботромбектомия. При оформена гангрена е необходима спешна ампутация, а при овладяна флеботромбоза — периферна икономична ампутация.

Прочетете още:

– [highlight] Гангрена при диабет [/highlight]