Хирургично лечение на рак на простатата

Рак на простатата

Хирургичното лечение на рака на простатата дава реални шансове за пълно излекуване на това злокачествено заболяване при мъжете

Обик­новено рака (карцином) на простатата се установява късно (в над 52% от случаите). Много често заболяването протича скрито, което налага извършването на редовни профилактични прегледи на мъжете над 45-годишна възраст от специалист уролог. Симптомите при рак на простатата се появяват едва когато настъпят смущения в ури­нирането – предимно нощно уриниране, намаляване на силата на струята на урината, прекъсване на струята, болка по време на уриниране и др.Рак на простатата

За България оперативното отстраняване на простатната жлеза (ретропубична радикална простатектомия) продължава да бъде най-сигурното средство за ра­дикално хирургично лечение на рака на простатата, въпреки че в САЩ и някои европейски страни робот-асисти­раната и лапароскопската простатектомия постепенно я изместват като “златен стандарт”. При прецизно техниче­ско изпълнение на операцията, тя осигурява около 90% преживяемост без биохимичен рецидив и подобна карцином-специфична десетгодишна преживяемост.

Видове операции за хирургично лечение на рака на простатата

1.     Ретропубична радикална простатектомия.

Целта на хирургичното лечение на рака на простатата е премахване на болестта чрез отстраняване на простатната жлеза, което се постига благодарение на радикалната простатектомия. Оперативният достъп при нея е хирургичен разрез с дължина между 8 и 10 см. между пъпа и срамната кост. Техническото изпълнение включва отстраняване на цялата простата от шийката на пикочния мехур до начало­то на мембранната уретра заедно с капсулата и покриващата я съединителна и мастна тъкан, премахване на семенните мехурчета и крайните части на семепроводите, обвиващата ги мастна тъкан, както и отстраняване на лимфните възли и съдове в малкия таз. Основно предимство на този метод е, че може да се използва при жлези с голям обем. Това най-често е необходимо, когато едновременно с карци­нома на простатата е налице и напреднала доброкачествена хиперплазия.

2.     Перинеална радикална простатектомия.

При този вид оперативен метод за хирургично лечение на рака на простатата, достъпът до органа е в областта на перинеума, който се намира между скротума (мъдница) и аналния сфинктер. Предимствата на тази операция се състоят в лесен достъп, добър контрол върху кръвоносните съдове, възможност за перфектно изпълнение на уретро­везикалната анастомоза и по-малка травматичност. В днешно време се изпълнява в два етапа: на първия се извършва простатектомия, а в последствие се прави и лапароскопска лимфна дисекция. Натоварена е с по-малка смъртност и намален болничен престой. В България този оперативен метод се прилага изключително рядко поради изискванията на техническото изпълнение.

3.     Лапароскопска радикална простатектомия.

Това е съвременен метод на радикално хирургично лечение на рака на простатата, широко прилаган в Европа и Америка. Методът е свързан със скъпо струващ набор от лапароскопска хирургична техника, която позволява прецизно извършване на оперативното отстраняване на простатната жлеза, семенните мехури и семепроводите. Свързана е с ниска кръвозагуба, нисък травматизъм и бързо следоперативно възстановяване за пациента. У нас методът се прилага рядко, предвид необходимата скъпо струваща апартура и недофинансиране от системата на НЗОК.

4.     Лапароскопска робот-асистирана радикална простатектомия.

В последните години все по-убедително се нала­га изпозването на роботи за асистиране при лапароскопския метод за хирургично лечение на рака на простатата. Може би най-големият недостатък на метода е скъпата и трудно достъпна апаратура. Несъмнено методът има голямо бъдеще и налагането му като идеална стандартна процедура предстои, но той изисква също така специално обучение на хирургичния екип.

[notification type=“notification_info“ ]Статията е предоставена от д-р Васил Иванов, уролог.[/notification]

Прочетете още: