Д-р Васил Иванов

Д-р Васил Л. Иванов завършва медицина през 2009 г в гр. Пловдив.Д-р Васил Л. Иванов

През 2010 г. е зачислен за специализация по урология към МБАЛ „ Каспела“ – гр. Пловдив.

Пълноправен член е на българското урологично дружество, на БАМУ (българска асоциация на младите уролози) и на EAU (European Association of Urology) – Европейската асоциация по урология.

За контакти:

Гр. Пловдив

МБАЛ „ Каспела“

ул. „София” 64, бл.3, ет.4, кабинет 402

GSM: 0888199071

e-mail: [email protected]