Тромбоза

Тромбозата представлява прижизнен процес на образуване на плътни сгъстаци – тромби, от съставките на кръвта в кръвоносните съдове и в сърдечните кухини.

Важно!

 • Тромбите не са кръвни съсиреци!
 • Тромбозата е патологичен процес, при който системата на кръвосъсирване се активира вътре в съдовете и образуваните кръвни запушалки пречат на движението на кръвта.
 • Съсирването на кръвта е физиологичен механизъм, който предпазва организма от кръвозагуба при кръвоизлив и кръвните съсиреци се образуват винаги извън съдовете, като по този начин те не пречат на движението на кръвта.
 • Вътресъдови съсиреци може да има само след смъртта, защото тогава кръвта спира да се движи и се съсирва.
 • Тромбозата е патологичен процес, който се развива само при живи хора.
 • Тромбите и съсиреците имат еднакъв състав – елементи на кръвта, но различен строеж.

Разлики между тромби и послесмъртни съсиреци:

 • Тромбите са суховати, пъстри, трошливи, с неравна повърхност. Те са заловени за съдовата стена и имат слоист или кораловиден строеж – ивици от агрегирали тромбоците и фибрин се редуват с наслоени кръвни клетки.
 • Съсиреците са гладки, лъскави, желатинозни. Те не са заловени за съдовата стена и приличат на отливка от съда. Те могат да бъдат червени или бели, ако по повърхността им е коагулирала плазма. Микроскопски кръвните клетки са разположени дифузно сред фибринната мрежа.

Причини за тромбоза:

1. Увреждане на вътрешния слой (ендотела) на съдовата стена. Това е най-важния фактор,  който сам по себе си може да доведе до тромбоза. Причините за ендотелно увреждане най-често могат да бъдат:

2. Забавяне на кръвни ток и поява на вихровидни движения на кръвта. Това най-често се случва при:

 • Сърдечна недостатъчност
 • Атеросклероза
 • Разширени вени (варици)

3. Промяна в състава на кръвта. Има се впредвид повишена съсирваемост на кръвта, която може да се дължи на вродени нарушения в системата на кръвосъсирване или придобити такива, вследствие на други основни заболявания:

Тези три фактора, благоприятстващи тромбозата се  наричат триада на Вирхов.

ТромбозаВидове тромби

 1. Бял (аглутинационен, тромбоцитен) тромб – сравнително малък, среща се в големи артериални съдове, където кръвния ток е бърз и високото налягане на кръвта не позволява по-нататъшно морфологично развитие на тромба.
 2. Червен (коагулационен, стагнационен тромб) – има значителна дължина, образува се предимно в големи венозни съдове с недостатъчност на клапния апарат и силно забавен кръвен ток, което благоприятства тромбозата.
 3. Смесен (кораловиден) тромб – те се образуват в артерии и вени от среден и малък калибър и има три части
  • бяла глава, съставена от тромбоцити и фибрин, чрез която е заловен за съдовата стена
  • пъстро тяло, съставено от успоредни белезникави гребенчета от тромбоцити и фибрин – стрии на Zahn и залегнали между тях червени ленти от коагулирали кръвни клетки.
  • червена опашка, съставена от фибринна мрежа и множество оплетени в нея еритроцити.

Правило при смесените тромби

[notification type=“notification_info“ ]Ако тромба е разположен в артерия, главата на тромба сочи в посока към сърцето; ако тромба е във вена – опашката е разположена в посока към сърцето.[/notification]

Други видове тромбоза

 • Пристенни тромби са тези, които не запушват съдовете и покрай тях кръвния ток може да преминава свободно.тромбоза
 • Аксиалните тромби не са заловени за съда, плуват свободно и могат да се придвижат с кръвния ток до друго място в организма под формата на туморен ембол.
 • Обтурационните тромби запушват напълно съдовия лумен.
 • Наслоените тромби се образуват в аневризми – ограничени разширения на артериални стени.
 • Кръгли тромби се образуват в сърдечните кухини при сърдечни пороци.
 • Септични тромби се образуват при гнойно възпаление.

Съдба на тромбите

 1. Организацията при тромбоза е процес, при който един тромб се прораства първо от гранулационна, после от съединителна тъкан и кръвоносния съд остава запушен (оклузивна организация) или кръвотока се възстановява частично (реканализация)
 2. Тромболизата е благоприятния изход при тромбоза, защото при нея тромба се разгражда напълно от ферментите на фибринолитичната система в кръвта.
 3. Емболията е процес, при който тромба се откъсва от залавното си място, пренася сес кръвния ток до друго място в организма и запушва някой съд, чийто лумен е по-тесен от диаметъла на тромба.