Рак на стомаха – причини, симптоми, лечение

Ракът на стомаха се заражда в жлезистото покритие на стомаха. И ако бъде лекуван в ранен стадий, докато е обхванал все още само вътрешните слоеве на стомашната лигавица, в болшинството от случаите подлежи на излекуване.Рак на стомаха - паницовидна форма

Възраст и честота

Ракът на стомаха е един от малкото видове рак, чиято честота постепенно намалява. Това се дължи на подобряването начина на хранене и особено на приготвянето и консервирането на храните. Мъжете са засегнати около осем и половина пъти по–често, отколкото жените. В целия свят, честотата на заболяване от рак на стомаха е най–висока в Япония. При хора, емигрирали от една страна в друга на млади години, вероятността да заболеят от рак на стомаха е почти същата, както и за родените в страната, в която са емигрирали.

Причини за рак на стомаха

 • Дълготрайното химическо въздействие от съставки в употребяваните храни е основна причина за рак на стомаха. Най–вероятни канцерогени в храната са нитритите. Съхраняването на хранителните продукти в хладилник има важно значение за възпрепятстване нитритизацията на нитритите. Нитратите са [highlight] „козметичните средства” на колбасите [/highlight] . Нитрозамина е един от най-мощните канцерогени.
 • Наблюдава се известно увеличаване на честотата на рак на стомаха в онези групи от населението, които имат по–нисък доход и чиито начин на хранене е беден откъм консумация на пресни плодове и зеленчуци.
 • Ракът на стомаха се среща по – често при хора, в чиито стомах се открива Хеликобактер пилории – бактерията, която предизвиква появата на язва.
 • Друга основна причина е намаленото производство на солна киселина. Колкото е по-ниска киселинността, толкова повече нитратите от хранителните продукти по-лесно се превръщат в нитрити в организма.

Разпространяване в тялото

С нарастването си туморът прониква все по–дълбоко в стомашната стена, а после минава през нея и излиза извън стомаха. Може да навлезе в близките органи – задстомашна жлеза (панкреас) и далак, както и да проникне в по–далечни лимфни възли (на врата, например), да породи вторични тумори в яйчниците (при жените), близо до ректума или до пъпа. Възможно е чрез кръвния поток да стигне и до черния дроб.

Рак на стомаха

Симптоми на рак на стомаха

 • Лека болка в горната част на корема.
 • Умора
 • Отпадналост
 • Намаляване на апетита
 • Отвращение към определени храни (месо)
 • Асцит (събиране на течност в корема) – късен симптом

Диагноза за рак на стомаха

 • Рентгеново изследване (бариева каша) – стар метод.
 • Гастроскопия с вземане на материал за биопсично изследване.

Разновидности на тумора

 • Ранен стомашен рак – аденокрацином, ограничен само в лигавичния слой (най-добра прогноза)
 • Напреднал рак – аденокрацином с вид на язва или цветно желе (полипоидни тумори)
 • Скирозен карцином (Линитис пластика)

Други злокачествени тумори на стомаха

 • Лимфоми (рак на лимфоцитите)
 • Саркоми (различни видове рак на съединителната тъкан)

Лечение на рак на стомаха

Оперативно лечение

Обикновено се налага да бъде отстранено голяма част от стомаха или дори целия стомах – частична или пълна гастеректомия. Възможно е да се наложи да бъдат отстранени и части от панкреаса, черния дроб или далака. Ако е невъзможно туморът да бъде премахнат изцяло, ще бъде направен опит да се отстрани колкото е възможно по–голяма част от него. Посредством байпас може да се изгради заместителен канал, като се използва парче от дебелото черво, така че храната да излиза през него от стомаха. Операциите на стомаха обикновено се отразяват върху количеството приемана храна.

Радиотерапия

Ако туморът не може да бъде отстранен и притиска част от стомаха или от храносмилателната система, като по такъв начин причинява болка.

Ако туморът предизвиква постоянно кървене,

В случаите, когато разсейки (метастази) в костта предизвикват болка.

Химиотерапия

Най–често използваните медикаменти включват 5 – флуороурацил, мравчена киселина, епирубицин, адриамицин, метотрексат и цисплатина.