Нодозна струма

Нодозна гуша

Според своята структурните промени в щитовидната жлеза гушата бива нодозна (възловидна), дифузна и смесена.

Нодозна (възлеста) струмаНодозна гуша

Нодозната (възлеста) струма (truma nodosa) се среща по–често в напреднала възраст. Характеризира се с това, че в щитовидната жлеза се оформят възли с големина от бобено зърно до ябълка. Те могат да се локализират в двата дяла на жлезата или истмуса. В някои случаи промените при нодозна струма могат да обхванат само единия лоб на щитовидната жлеза. Друга особеност при нодозната струма е тази, че патологичните промени са съсредоточени само във възела. Той е разположен в нормална щитовидна жлеза и проминира над останалия паренхим. Когато и двата дяла на щитовидната жлеза са осеяни с множество възли с големина на бобени зърна, на оглед и особено при палпация, се установява дребна зърнистост на жлезата. Кръвоснабдяването на възлите е по–слабо, отколкото кръвоснабдяването на нормалната щитовидна жлеза. В резултат на това, в средата на някои възли може да настъпи некроза – загиване на тъканта. Вследствие на разрушаването се появява съединителна тъкан и възелът след време фиброзира и се втвърдява. В такъв втвърден възел понякога се отлагат калциеви соли и струмата петрифицира (превръща се в костна тъкан).

Дифузна гуша

Дифузна гушаДифузната гуша (Struma diffusa) представлява общо, цялостно увеличение на тъканта на щитовидната жлеза. При тази форма, за разлика от нодозната струма разрастването ангажира дифузно двата дяла и истмуса, без образуване на възли. В зависимост от това, за сметка на каква тъкан е станало увеличението на жлезата, дифузната струма бива паренхиматозна (Struma diffusa parenchymatosa) с разрастване на епитела на жлезата, без да настъпва промяна в секрецията на последната и колоидна (Struma diffusa coloides), която се явява като резултат на повишено образуване на колоид. Дифузната струма достига много големи размери. Повърхността, когато се касае за големи фоликули, е гладка, а в някои случаи, при опипване може да бъде едрозърнеста. Дифузната васкулозна струма (Struma diffusa vasculosa) се характеризира с това, че по повърхността на щитовидната жлеза се намират разширени венозни и артериални кръвоносни съдове. По кожата пред жлезата също така могат да бъдат забелязани разширени кръвоносни съдове.

Смесена гуша

Смесената гуша (struma mixta) съставлява 7–17% от случаите на увеличена щитовидна жлеза. Тя съдържа елементите на дифузна и нодозна струма. Единият дял на щитовидната жлеза може да е дифузно увеличен, а в другия да се намират възли или на фона на дифузното разрастване на лобовете на щитовидната жлеза да проминират отделни образувания. Характерно за растежа на възлите в смесената струма е това, че те се развиват значително по–бавно от възлите в чисто нодозната струма.

Други видове струма

Освен разрастване в областта на нормалната щитовидна жлеза (в двата лоба и истмуса), гуша може да се образува с една или друга характерна особеност и в допълнителните, акцесорни щитовидни жлези (Glandulae thyreoideae accessoriae). Това са разпръснати участъци от жлезна тъкан по хода на ductus thyreoglossus от основата на езика до външната обвивка на сърцето (перикарда).

Ретростерналната (зад гръдната кост) струма се напипва над югулума. Тя запазва връзката с нормалната щитовидна жлеза посредством истмус.

Ендоторакалната (в гръдния кош) струма се развива от допълнителните клетки на щитовидната жлеза, разположени в дълбочина на гръдния кош. Тя не се установява при опипване и няма връзка с щитовидната жлеза.

Допълнителна щитовидна жлеза и струма може да се развие в основата на езика в областта на ос хиоидеус и встрани.

Особеност на допълнителните щитовидни жлези е това, че те много често дават начало на малигнена дегенерация и рак на щитовидната жлеза, поради което трябва да се търсят и веднага след диагностицирането им да бъдат премахвани. Особено подозрителни в тази насока са белите твърди възли при една нодозна струма.

Прочетете още:

– [highlight] Увеличена щитовидна жлеза – диагностика и лечение [/highlight]

– [highlight] Гуша – симптоми и признаци [/highlight]

– [highlight] Какво представлява ендемичната гуша? [/highlight]

– [highlight] Щитовидна жлеза – симптоми [/highlight]

– [highlight] Нодозна струма [/highlight]

– [highlight] Рак на щитовидната жлеза – видове, симптоми, лечение [/highlight]