Гуша – симптоми и признаци

Дифузна гуша

Гушата (струма) е симптом за увеличен размер на щитовидната жлеза, без данни за възпалителен процес и злокачествено израждане. В миналото е имало предложения да се въведе понятието “гушава болест”, като са се имали предвид промените, които струмата дава върху целия организъм. Това предложение не е било възприето.

Гушата като заболяване с известна още на древните лекари. Съществуват писмени данни, че лекарите от Индия, Китай и Гърция са познавали признаците на гушата като заболяване и са търсели начини да гушаобясняват причините за неговото възникване. Те също така са прилагали едни или други лечебни средства при симптоми на гуша. Парацелз през 16 век свързва признаците на гуша с кретенизма. Последните 100-150 години са наситени с много данни в областта на изучаването функцията на щитовидната жлеза и по-специално появяването на симптомите на гуша. Това усилено изучаване е продиктувано от голямото разпространение на гушавостта като заболяване. Смущенията във функцията на жлезата са причина за умствено и физическо изоставане – кретенизъм. По произход гушата се дели на ендемична, епидемична и спорадична.

Епидемична гуша

След ендемичната, на второ място по честота стои епидемичната гуша. Епидемичната гуша е добила това наименование от понятието епидемия. Наблюденията (повече в миналото и по-рядко в последните години) говорят, че симптомите на гуша могат да се развият под формата на епидемия в някои колективи: казарми, училища, пансиони, общежития и др. Това не означава, че в тези общежития е попаднал някакъв специфичен причинител, който е причинил типична епидемия. Тук трябва да се има предвид еднаквите условия в общежитието, по–специално – лошите санитарно–хигиенни условия, прекомерното претоварване с умствена и физическа работа, еднообразната и непълноценна храна и др. Последното описано у нас наблюдение на признаци на гуша от епидемичен тип е в едно военно поделение, където за кратък период от време заболели от дифузна гуша 8 войници. Причините, довели до това заболяване били натоварване с дежурства, учение и поради особените условия на хранене през тези месеци – предимно с консервирана храна.

Спорадична гуша

Спорадичната гуша е заболяване на отделните индивиди в дадено населено място, който район не е обявен за ендемичен и няма условия за появяване на “епидемия”. Трудно могат да се обяснят причините за възникване на симптоми на гуша от спорадичен тип. При такива пациенти може би основната роля за появяването на спорадичната гуша трябва да се отдаде на индивидуалния биохимичен дефицит на организма. От спорадична гуша също боледуват изключително жените. Признаците на тази гуша са много бавен растеж и това, че не достига големи размери.

Признаци и степени на уголемяване на щитовидната жлеза

Симптоми на гуша от първа степен

Първа степен гуша включва периода на началното уголемяване. В щитовидната жлеза се появява съвсем малко образувание, което не се вижда при спокойно положение и при преглъщане. В шията няма никаква деформация. Трудно е понякога да се разграничат симптомите на гуша първа степен от физиологичните вариации и по-специално – с набъбването на щитовидната жлеза през периода на пубертета при момичетата.

Симптоми на гуша от втора степен

Втора степен гуша се характеризира с малко по–голямо образувание на щитовидната жлеза, което при спокойно състояние пак не личи, но при преглъщане вече се вижда. Щитовидната жлеза се очертава с форма на напречен вал пред трахеята. Встрани от ларинкса има съвсем леко задебеление. Пред трахеята се напипва малко възелче, което при преглъщане се движи.

Симптоми на гуша от трета степен

Признаците на гуша от трета степен се характеризира с така наречената “тлъста шия”. При оглед прави впечатление, че шията е изпъкнала на равнището на ларинкса и заоблена встрани. При спокойно положение това увеличение на щитовидната жлеза се отчита съвсем ясно.

Симптоми на гуша от четвърта степен

Четвърта степен гуша се манифестира с рязко изпъкваща напред и встрани увеличена щитовидна жлеза.

Симптоми на гуша от пета степен

Признаците на гуши от пета степен са на най-големите струми, които могат да добият размери на мъжки юмрук и повече. При някои пациенти, поради страх от операция, гушата може да изпълни разстоянието между долната челюст и гръдния кош, да повдигне брадата нагоре и да направи шията неподвижна.

Прочетете още:

Увеличена щитовидна жлеза – диагностика и лечение

Гуша – симптоми и признаци

Какво представлява ендемичната гуша?

Щитовидна жлеза – симптоми 

Нодозна струма

Рак на щитовидната жлеза – видове, симптоми, лечение