Сексуално здраве и хармоничен живот

Сексуално здраве

Човешкият живот е изключително сложен и многообразен, а сексуалното здраве е една от основните предпоставки той да бъде хармоничен и щастлив. За разлика от животните, в човешките полови взаимоотношения освен физиологията се преплитат редица психологически, емоционални, социални, морални елементи. Преди всичко става дума за психо-емоционалния живот, чиято висша проява е любовта между двама души. У човека, за разлика от животните съществува т. нар. интерсексуална енергия. При нея основното е това, че при взаимоотношенията с индивид от другия пол, неговият пол е източник на енергия. Заради уникалността на всяко човешко същество е изключително трудно да се дадат готови точни рецепти какъв да бъде удовлетворяващия сексуален живот. Той винаги е строго индивидуален. Особеностите на човешката природа изискват сексуалните отношения като част от висшите духовно-психически прояви да бъдат израз на любов и уважение между двамата партньори, да бъдат естествени и непринудени.Сексуално здраве

Полезно или вредно е половото въздържание за сексуалното здраве и здравето въобще? Според едни схващания дългото въздържание нарушава функциите на половите жлези, според други – то не оказва никакво влияние върху тях. Може би истината е някъде по средата и се състои в умереността. Освен това трябва да се има впредвид, че половата сфера се владее и диктува от разума на човека. Всеки може да бъде господар на половите си желания и да не допусне те да го ръководят. Съществува възможност за трансформиране на половата енергия във физическа или духовна, което се постига след упорити тренировки и то при духовно извисени личности.

Във връзка със сексуалното здраве при мъже и жената често се обсъждат и въпросите за физиологичната необходимост от секс, честотата на половия акт, неговата продължителност и.т.н. В секса няма и не може да съществуват норми. Той е съвсем различен в зависимост от партньорите. За нормален сексуален живот е необходима съответната полова култура. Много от разводите днес са следствие на неразбиране значението на секса за семейството и незнание в тази област. При човека сексът е изключително зависим от психическата и емоционалната сфера. На тази база се дължат и големият брой комплекси и разстройства на половия живот от стресови ситуации. Сексуалното здраве като предпоставка за хармоничен живот изисква предварителна емоционална и психическа настройка. По време на самия контакт е много важно да се създадат положителни емоции и атмосфера на нежност, внимание и спокойствие. Всяко състояние на притеснение, тъга, апатия, скръб, гняв, ревност, меланхолия и депресия влошават, а понякога правят временно невъзможен сексуалния живот. Това е така, защото сексът е чисто човешка проява, която се води от психиката и зависи до голяма степен от емоциите.

По принцип съществуват две много противоречиви и крайни отношения на социума към половия живот. От една страна, това е възпитаването на отрицателно, негативно отношение към сексуалния живот, който се смята за нещо срамно, отвратително, забранено и скрито. Това становище действа разрушително върху сексуалното здраве и осакатява цели поколения. От другата страна е набиращото скорост в днешното общество свръхмодерно разбиране за секса, поощряващо безразборните полови контакти, груповия секс, половите извращения и т.н. За съжаление, почвата, върху която биват посяти семената на тези крайни разбирания за сексуалното здраве и хармоничния живот е ниската половата култура сред някои слоеве на младите мъже и жени. Неподготвените юноши се хвърлят от едната крайност в другата, без знание и личен опит, разчитайки само на наученото от техни приятели и то с недостатъчна осведоменост по въпросите за секса. Оттук произлизат редица често срещани стресове, комплекси, разстройства в половия живот, а също така и сериозни заболявания, разпространявани по полов път.

Сексуалният живот е нежно цвете, което разцъфтява само в атмосфера на взаимна любов. Всяко друго отношение към него, например т. нар. студен секс (секс без любов), физиологичен акт, групов секс, случайно консумиране на акта, рязко принизява човешкото достойнство и има трайни негативни последици върху психиката. Половият акт е върхът на любовната връзка между двама души. То е необикновено, човешко, висше психо-емоционално и духовно преживяване, с изключително важно значение за продължаване на човешкия род. Поради това в някои религии половият акт дори се обожествява. Подобно отношение към секса не е проява на „изостаналост” или на „остарели разбирания”, а е израз на уважение към достойнството на човека и стремеж към хармонична духовно-физическа цялост. Към полов контакт би трябвало да се достигне след известно сближаване между мъжа и жената. Предварителното опознаване, създаването на близки отношения, обичта и взаимното привличане са необходими, преди да се пристъпи към полово общуване. Интимната сфера силно се влияе от взаимните отношения на двамата партньори. Между тях не трябва да съществува егоизъм, защото това е акт на двама и всеки от тях трябва да даде максималното от себе си за другия, за да се получи желаната хармония. Необходими са още любов, деликатност, върховно себеотдаване. Никога не трябва да правят прибързани оценки за партньора въз основа на самия полов акт. Понякога той е несполучлив поради стеснение, бързане, непознаване на другия. Партньорите трябва да са търпеливи, да проучат желанията и интимните особености на любимия. Важно е да се знае, че винаги при несполука, грешката е в двамата. В много случаи първите сексуални контакти между партньорите не са най-добрите. До хармоничен и пълноценен, удовлетворяващ сексуален живот се достига след взаимно опознаване, след преодоляване на трудности, след създаване на близост. Необходим е известен опит, проникване в желанията, особеностите, характера и интимната сфера на другия партньор. След достигане на хармония в сексуалния живот тя може да продължи през целия живот. В половия акт трябва да се влага продиктувана от любов импровизация, артистичност, въображение. Нови усещания и освежаване на сетивата трябва да се търсят не в смяна на партньора, а в задълбочаване и изобретателност на сексуалната връзка с един и същ партньор. Любовта, преминаваща в истинска обич между двамата, е извор на желание за доставяне на радост на другия – това е ключът към сексуалното здраве и пълноценен, хармоничен живот.

Прочети повече за оргазъма при жените и мъжете.