Пиелонефрит – лечение и симптоми

Острият пиелонефрит е възпалително заболяване на бъбреците, причинено най-често от гноеродни микроорганизми. Бактериите могат да попаднат в бъбречния паренхим по два основни начина. Единият е хематогенен – пренасяне чрез кръвния ток на микроогранизми, които произхождат от друго инфекциозно огнище в организма, например абсцеси в устна кухина, пневмонични огнища при [highlight] бронхопневмония [/highlight] . Вторият път е асцендентен – качване нагоре по пикочните пътища, например при остър цистит. Този начин на развитие на острия пиелонефрит се благоприятства от запушване (обструкция) на пикочните пътища и задръжка на урината.

Симптоми на остър пиелонефрит

Остър_ПиелонефритЗаболяването протича бурно. Налице са болки в лумбалната област, повишена телесна температура, наличие на левкоцити в урината. При прегледа прави впе­чатление, че се отнася за тежко болен човек, със сух, обложен език. Succussiо renalis е положително. СУЕ е повишена. Симптомите на острия пиелонефрит наподобяват оплакванията при наличие на  [highlight] жлъчни камъни [/highlight]  – калкулозен холецистит,  [highlight] апендицит [/highlight] , остър панкреатит, грип и пневмония.

Усложнения на острия пиелонефрит

Апостематозен бъбрек

Представлява тежко усложнение на нелекувания остър пиелонефрит. Резултат е най-често на загнездваното на микроорганизми в мал­ките кръвоносни съдове на бъбрека. На следващия етап се оформят абсцеси, кои­то дават и характерен вид на такъв бъбрек – уголемен, напрегнат, по повърхността с множество малки абсцеси. Симптомите са още по-тежки от тези при острия пиелонефрит.

Папиларна некроза

За папиларна некроза трябва да се мисли при появяване на остър пиелонефрит при диабетно бол­ни. При това усложнение се получава некротизиране (загиване) на върховете не бъбречните пирамиди.

Карбункул на бъбрека

Това е много сериозно усложнение на острия пиелонеф­рит, което е описано още в началото на миналия век от Израел (Israel). Характерно за карбункула е, че преди това болният може да е страдал от фурункул, остеомиелит, гнойна ангина и др. Всъщ­ност се касае за оформена гнойна колек­ция но повърхността на бъбрека, която се съединява с пикочните пътища и се дренира чрез урината. Клиничната картина е много драматич­на и наподобява симптомите на най-тежките форми на остър пиелонефрит.

Лечение на острър пиелонефрит

Значение в практиката има това, дали се отнася за остър необструктивен или вторичен обструктивен пиелонефрит. При втората форма е необходимо отстраняването на препятствието (напр. камък) чрез спешна операция. По време на операцията ако е възможно се отстранява пречката, довела до остър пиелонефрит. В следоперативния период се назначават мощни широкоспектърни антибиотици, придружени с високи дози витамини, кръвопреливане и др. При оформен карбукул се прибягва към хирургично отстраняване на бъбрека – нефректомия. Задължител­но условие преди това е да се провери функцията на здравия бъбрек.

Хроничен пиелонефрит

Хроничен ПиелонефритХроничният пиелонефрит може да бъде последица на недобре излекуван остър пиелонефрит или да се дължи на чести негови рецидиви. В повечето случаи обаче хроничният пиелонефрит е свързан с други урологични заболявания, създаващи пречки по хода на пикочните пътища. Промените в бъбреците при хроничен пиелонефрит са различни, в зависимост от стадия на заболяването. През първи стадий са налице атрофични промени в събирателните каналчета. Промени в гломерулите не се откриват. Втори стадий – освен атрофични промени в събирателните каналчета се откриват и склеротични участъци. Намират се и хиалинизирани гломерули. За третия стадий е характерна т. нар. струмизация, изразяваща се в изпълване на каналчетата с колоидна материя, подобно на фоликулите на щитовидната жлеза, а много от гломе­рулите са напълно хиалинизирани.

Симптоми при хроничен пиелонефрит

Понякога те са доста дискретни и са свързани с оплаква­ния от лесна уморяемост, тъпи болки в кръста и други външно „неврастенични“ симптоми, които могат да подведат лекаря. След време започват да се оформят типични картини, наречени „лица“ на пиелонефрита със следните форми: хипертонична форма, анемична форма, хематурична форма, водно-електролитни нарушения.

Едностранен хроничен пиелонефрит

Тук превалират симптоми, свързани с едностранно заболелия бъбрек – болки в съответната лумбална област, главоболие, немоти­вирана висока температура и др. В урината може да има еритроцитурия или левкоцитурия. Екскреторната урография показва раз­лично изразени промени в легенчето и чашките.

Двустранен хроничен пиелонефрит

Тук също има редица симптоми, които не са характерни за заболяване­то – безапетитие, лесна уморяемост, главоболие, безсъние или обратно – сънливост и т. н. При около 25% от болните се намира повишено артериално налягане. В урината се откри­ва бактериурия, левкоцитурия и еритро­цитурия. СУЕ може да е повишена. Разви­ва се и различно изразена анемия. Данни­те от екскреторната урография показват различно изразени деформации на чаш­ките и на легенчето.

Диагнозата хроничен пиелонефрит невинаги е лесна. Най-напред трябва да се изключат заболявания като хроничен гломерулонефрит, бъбречна туберкулоза, нефролитиаза, особено нейната уратна форма, бъбречната поликистоза и др.

Лечение на хроничен пиелонефрит

При хроничния пиелонеф­рит е необходима комплексна терапия, в която водещо място заемат широкоспек­търните антибиотици. Преди това е необходим микробиологичен контрол на урината по отношение на щама микроорганизми, за да може да се прило­жи правилния антибиотик. При наличие на обструкция по хода на пикочните пътища това лечение е без резултат. Много е важно да се отстра­ни пречката по хода на пикочните пъти­ща. Такива пречки могат да създадат бъбречни камъни, тумор, аденом на простатната жлеза, склероза на простатната жлеза, стриктури на уретрата и др.

[notification type=“notification_info“ ]Прочети какво представлява гломерулонефрит [/notification]