Крипторхизъм – лечение

Крипторхизъм

Крипторхизмът представлява задържан тестис, който липсва едностранно или двустранно в скротума.Крипторхизъм

Причини

Погрешно насочено спускане на тестиса по време на ембрионалното развитие. Особено значение за това имат гонадотропните хормони, секретирани от предния дял на хипофизата.

Варианти на крипторхизъм

  • Коремен тестис – Задържаният тестис се намира в коремната кухина, най-често непосредствено зад вътрешния слабинен от­бор (retentio abdominalis).
  • Ингвинален тестис – Задържаният тестис се опипва в ингвиналната гънка (retentio inguinalis).
  • Изплъзващ се тестис – Задържаният тестис се избутва в скротума, но поради много къс фуникулус не може да се задър­жи там.
  • Пендулиращ тестис – Тестисът се избутва трудно в скроту­ма. Връщането обратно става не поради къс фуни­кулус, а чрез кремастерния рефлекс.

Ако след първата година на живота има задръжка на тес­тиса, тя трябва да се смята като болестна и изисква ле­чение!

Лечение на крипторхизъм

Оперативният срок е през втората, но по-добре през пър­вата половина на третата година от живота. В случаите на паралелно съществуваща слабинна херния е показана значително по-ран­на операция. Окончателната корекция при крипторхизъм трябва да бъде завършена през третата година на живота! През първата и втората година се опитва хормонално лечение в продължение на 5 сед­мици. Във възрастта от 2-6 години също може да се опита лечение с хормони. Ако първият курс на лечение е безуспешен, трябва да се препоръча оперативно лечение.

Тръгването на училище е много късен момент за започване на консервативно или оперативно лечение на задържания тестис!

Най-големият изглед за успех при високо разположен тестис трябва да се очаква при ретрахиран изплъзващ се тес­тис. Най-лошите резултати се наблюдават при едностранен крипторхизъм или ингвинален тестис.

Деца, при които след 10-годишна възраст е извършена операция (орхидопексия), поради повишения риск от рак на тестиса трябва веднъж годишно да се правят профилактични прегледи!

Усложнения на крипторхизъм

Нарушаване на ендокринната или сперматогенната функция, безплодие, злокачествено израждане с развитие на рак на тестиса.

Заболявания, с които може да се сбърка крипторхизъм

Вродена липса на тестис (aнорхия), ектопия на тестиса.

Прочетете още за крипторхизъм:

Крипторхизъм при деца – операция и лечение

Нараняване на скротума

Малки тестиси