Крипторхизъм при деца – операция и лечение

Крипторхизмът представлява задържане на тестиса при слизането му от коремната кухина към скротума. По време на ембрионалния период двата тестиса започват своето странстване, като се насочват от коремната кухина към мъдната торбичка както следва: от половите зачатъци в мезентериума към ингвиналния канал, така че към 7-ия лунарен месец да завършат своето пътешествие, т. нар. descensus. По пътя си към ингвиналния канал тестисът може да бъде задържан поради някоя от следните причини: механични, възпалителни, хормонални. По този начин могат да се развият абдоминален крипторхизъм (retentio testis abdominalis) или ингвинален крипторхизъм (retentio testis inguinalis). В миналото тези състояния са били означавани като скритомъдие.

Зад­ържането на тестиса се обяснява със след­ните теории:

Хормонална теория

Според нея поради недостатъчното производство на хорионгонадотропин (хормон от предния дял на хипофизата) липсва хормоналния стимул, който да избута тестиса на неговото нормално анатомично място. Доказано е, че този хормон действа профилактично срещу евентуални фиброзни процеси около тестиса и funiculus spermaticus.

Механична теория

Посочените от нея фактори се срещат в клиничната практика, а именно: къса a. сremastеrica, тесен canalis inguinalis, неразвит gubernaculum testis, недостатъчно оформен processus vaginalis peritonei и др.

Варианти на ектопия (намиране на ненормално място) на тестиса:

  • Ectopia testis femoralis – в този случай тестисът е извършил своят десцензус през каналис феморалис и се намира в горната половина на бедрото.
  • Ectopia testis perinealis – при тази аномалия тестисът се спуска нормално през canalis inguinalis, но вместо да отиде накрая в скротума, отива към перинеума. Така тестисът се открива между raphe perinei и tuber ischiadicum.
  • Ectopia testis scroto femoralis – тук тестисът се намира между бедрото и скротума.

КрипторхизъмМорфологичните промени в задържания тестис при крипторхизъм са характерни впредвид голямата чувствител­ност на тестикуларната тъкан към непригодни за нея условия – перманентна травма и трайно нарушена терморегулация. При тези условия тестисът е с намалени размери, често с мековата консистенция, a външната му обвивка (tunica albuginea) е задебелена и сраснала с тестикуларната тъкан. Микроскопски се намира редукция на тубулния апарат. По базалната мембрана на семенните каналчета понякога остават единични сперматогонии, но в повечето случаи тези клетки не могат да бъдат открити. Лайдиговидните клетки също са с патологични промени – от атрофия и хипоплазия до хипертрофия и  хиперплазия.

[notification type=“notification_warning“ ]Важно! Тези промени започват да се срещат при задържан тестис след 3-4-тата година и са вече отчетливи в петата година на момчето! Затова трябва да се направи всичко възможно, за да се постави тестисът на нормалното си място до 5-годишна възраст! Когато е налице едностранната задръж­ка на тестиса, другият тестис поема неговата функция. При двустранна задръжка вече са налице общи промени в организма – намаляване на тестостерона в кръвта, олигоспермия и др.[/notification]

Симптоми при крипторхизъм при децата

При малките мом­чета обикновено няма оплаквания. Обикновено майката е тази, която открива първа липсата на тестис. При по-напреднала възраст може и самото дете да открие тази липса. От значение е обективното изслед­ване, при което момченцето трябва да се изследва както в легнало, така и в право положение. Посред­ством палпация се откриват липсата на единия или на двата тестиса в скроталната торба. При млади мъже задържаният тестис може вече да даде оплаквания като опъване в съответната ингвинална половина, болка при физическо усилие и др.

[notification type=“notification_warning“ ]Внимание! При крипторхизъм съществува повишена опасност от раково израждане на тестиса![/notification]

Състояния, наподобяващи крипторхизъм при деца

  • мигриращ (асансьорен) тестис – при това състояние тестисът е достигнал до скротума, но под влияние на студ, нервно напрежение и на силния кремастерен мускул, тестисът се повдига нагоре и може да липсва в мъдната торбичка
  • ингвинална херния
  • увеличен ингвинален лимфен възел

Усложнения на крипторхизъм при деца

  • малигнена дегенерация – резул­тат на голямата чувствителност на тестикуларната тъкан към температурни разлики и микротравми, ако тестисът не е завър­шил своя нормален десцензус
  • биологична непълноценност на задържания тестис, свързана с липса на производство на сперматозоиди
  • торзия (усукване) на задържания тестис

Лечение на крипторхизъм при деца

Лечението на крипторхизма е консервативно и оперативно. Консервативното лечение включва прилагане на хормони от предния дял на хипофизата – т. нар. гонадотропни хормони. Този вид хормонотерапия обикновено няма вредни последствия, ако не успее да подпомогне спонтан­ният десцензус на тестиса към скротума. Груба грешка е обаче да се дава хормонът тестостерон, който предизвиква ускорено развитие на момчето и не подпомага спускането на тестиса в скротума. Най-сигурен резултат дава ранното оперативно лечение – до към 3-4-тата година на детето. Операцията за лечение на крипторхизъм при деца се нарича орхидопексия. При нея тестисът се сваля на обичайното му място в скротума и се фиксира трайно там. Прогнозата е добра.