Класификация на заболяванията на дихателната система

1. Аномалии в развитието (вродени малформации):

а) на носа – пълна атрезия до девиация на носната преграда

– комбинирани аномалии /липса на външен нос с атрезия на раковините/

– фистули.

б) на ларингса – атрезия, диафрагма на ларингса, вродени цепки, кисти, вродени хондромалация, ларингоцеле

в) на трахеята – агенезия, трахео-езофагeални фистули

г) на белите дробове – агенезия (едностранни, двустранни), хиполазия, акцесорен бял дроб, вродени кисти, вроден лобарен емфизем

2. Заболявания от съдов произход

– оток на белите дробове (остър венозен застой)

– хемосидероза на белите дробове (хроничен венозен застой)

– белодробна тромбоемболия

– кръвоизливи

– хеморагичен инфаркт

– белодробна хипертония (първична и вторична)

– шоков бял дроб (респираторен дистрес синдром при възрастните)

– идиопатична белодробна хемосидероза

– синдром на Гудпасчър

3. ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест)

– хроничен бронхит

белодробен емфизем

– бронхиектазии

4. Алергични и автоимунни заболявания

– алергичен ринит

– бронхиална астма

– еозинофилна пневмония на Льофлер

– синдром на Вегенер

5. Възпалителни заболявания

а) ринити – остър, хроничен, хроничен грануломатозен

б) синуити – остър и хроничен

в) бронхити – остър и хроничен

г) трахеити – остър и хроничен

д) на белите дробове

Неспецифични

– [highlight] пневмококова лобарна (крупозна) пневмония [/highlight]

– [highlight] огнищни (лобуларни) пневмонии /бронхопневмонии/ [/highlight] : стафилококова, пневмококова, стрептококова, псевдомонасна, клебсиелна.

– вирусни (грипна, респираторносинтициална, цитомегална)

– други (микоплазмени, пневмоцистова, микотична, паразитна)

– белодробен абсцес

– пневмонии при имунодефицит

– хронична пневмония

Специфични

–                     [highlight] туберкулоза [/highlight]

–                     [highlight] сифилис (пневмония алба) [/highlight]

6. Дифузни интерстициални заболявания

– пневмокониози

– идиопатична белодробна фиброза (синдром на Хаман  Рич)

– интерстициални пневмонити

– облитериращ бронхиолит

 Класификация на заболяванията на дихателната система

7. Тумори

а) [highlight] на носа – папиломи [/highlight] , карциноми, мезенхимни тумори и др.

б) [highlight] на ларинкса – папилом [/highlight] , фибром, карцином

в) на назофаринкса – плоскоклетъчен и недиферинциран карцином

г) на трахеята – папилом, аденом, карцином

д) на белите дробове

– бронхогенен карцином

– бронхоалвеоларен карцином

– невроендокринни тумори

– [highlight] Ходжкинови и Неходжкинови лимфоми [/highlight]

– метастатични тумори

8. Заболявания на плеврата

– възпалителни – плеврити

– пневмоторакс

– пиопневмоторакс

– хидроторакс

– хемоторакс

– плеврални тумори – бенигнен и малигнен мезотелиом

[highlight] 9. Заболявания от физични и химични фактори [/highlight]

– лекарствени

– радиационни

– белодробна трансплантация

[notification type=“notification_warning“ ]Внимание! Всички хронични белодробни заболявания водят до преструктуриране на белодробния паренхим и редукция на белодробната микроциркулаторна мрежа, вследствие на което обременяват дясна сърдечна камера. Същата претърпява хипертрофия с последваща дилатация /кор пулмонале – белодробно сърце/ и се развива десностранна сърдечна недостатъчност.[/notification]