Полипи в носа и ларингса

Полипите в носа и ларингса имат свои особености, които предполагат различни причини, симптоми и лечение.

Алергичният полип представлява хиперпластично разрастване на лигавицата, разположено обикновено на краче. Развитието му е свързано с алергични заболявания – ринит. Повърхността му е тапицирана с нормален респираторен епител със задебелена базална мембрана. Стромата е разрехавена и оточна. В нея се намира инфилтрация от еозинофилни левкоцити. Тези полипи могат да бъдат причина за упорито главоболие

Фунгиформен полип

полип на носаПо–често се среща у мъже и се разполага по носната преграда. Повърхността му е тапицирана от многослоен плосък епител, ако са разположени в носното предверие, а в носната кухина са покрити изцяло с цилиндричен епител.

Полипи на носоглътката

Аденоидни вегетации

Представляват хиперлазия на лимфоидната тъкан в стените на назофаринкса у малки деца, което може да доведе до запушване на горните пътища. Това е т.нар. трета сливица. Лечението е оперативно.

Полипи на ларингса

Папиларен полип

Представлява доброкачествен тумор. Обикновено е единично дребнозърнисто–червеникаво възелче, разположено по истинските гласни връзки. Хистологичният му строеж е като на плоскоклетъчен папилом .

Фибром на ларингса (Певчески възел)

Среща се главно у певци и други професии, при които има напрежение на гласа. Затова се приема за псевдотуморен или реактивен процес. Расте под формата на мековат възел, разположен на гласните връзки. Покрит е с многослоен плосък епител, а в подлежащата съединителнотъкнна строма се откриват множество кръвоносни съдове, чийто стени са задебелени, пропити от вещество, наподобяващо амилоид и фибрин.