Аневризма на аортата

Аневризмите са ограничени (сегментни) патологични разширения на аортата и нейните артериални разклонения. Аневризмите се предизвикват от атеросклероза, дегенеративни и специфични заболявания (напр. сифилис), както и от наранявания на съдовете. Мъжете са засегнати от аневризми от 3 до 10 пъти по-често от жените, а диагнос­тирането и усложненията се наблюдават най-често между 50 и 60 годишна възраст. С напредване на възрастта аневризмите посте­пенно нарастват, притискат съседни органи и тъкани, а върху костите те предиз­викват узури (разрушаване на костното вещество). Асептичното Аневризма на аортатавъзпаление около аневризмите води до срастване и смъртоносни перфорации в хранопровода, червата и оттам – руптури в ретроперитонеума, които налагат спешни оперативни интервен­ции.

Симптоми при аневризма на аортата

Аневризма на торакалната аорта

Аневризмата на гръдната част на аортата се изявява с болка зад гръдната кост, задух и сърцеби­ене. Налице е главоболие и понякога оточност на лицето от компресията на горната празна вена. Кашлицата и пре­сипналият глас се причиняват от притиска­не на възвратния нерв и компресия на трахеята или основата на левия бял дроб. Рядко може да се видят пулсации в югуларната ямка. Аускултаторно се дола­вя типичен систолен шум в 75% от болните.

Аневризма на торако-абдоминалната аорта

При тези аневризми оплакванията са чувс­тво на тежест и болка в епигастриума и усилени пулсации в корема, където се опипва пулсиращ синхронно със сърдеч­ната дейност тумор и се аускултира систо­лен шум. Компютърната томография и ангиографията уточняват съдовите промени.

Аневризма на абдоминалната аорта

Аневризмите на коремната част на аортата са над 30% от анев­ризмите на целия организъм. Болките в корема при тях могат да бъдат периодични или посто­янни, често са тъпи или появяващи се но­щем. От притискане на съседни органи се наблюдава гадене, повръщане, раздуване на корема, запек , прояви на илеус . Аневризми с резмери до 3-4 cm при по пълни пациенти могат да протекат безсимптомно и да не се опипат. Характерно за аневризмата е пулсиращият тумор в корема. Пулсациите се предават във всички страни. При поставяне на длан между горния полюс на аневризмата и дъгата на гръдния кош — симптом на Дебейки (De Bakey), може да се установи, дали аневризмата е под бъбречните артерии. Важен признак е систолният шум под аневризмата, който се долавя в 50% от случаите и липсва при тромбозиралите аневризми. Най-драматични са руптуриралите абдоминални аневризми, при които има на­растване или внезапна рязка болка, съпроводена нерядко с шок и признаци на нарастваща анемия . Туморната маса в корема придобива неясни граници, следва учестяване на пулса с падане на кръвното налягане. Диагностичните изследвания са ехография, рентгенография (фас и про­фил), компютърна томография, като най-точни са аортографията и дигиталната субстракционна ангиография. Диференциалната диагноза се прави с туморни процеси в корема или ретроперитонеума, кучeшка тения (ехинокок) на черния дроб, кисти на панкреаса, а при руптуриралите абдоминални аневризми — с всички заболявания, водещи до остър хирургичен корем.

Лечение на аневризма на аортата

То е единст­вено оперативно и при възможност в най-ранния стадий, когато аневризмата се открива като случайна находка или при скринингови методи. Руптуриралите аневризми са със смъртност до 100 %, ако не се оперират в първите часове. При операцията се резецира аневризмално разширената аорта, като заместването и с алопластичен трансплантат е съпроводено и с възстановяване на кръвообращението на нейните клонове в областта на гръдния кош (каротидни и подключични артерии) и торако-абдоминалния сегмент (висцерални, бъбречни и тазобедрени артерии).

Прочетете още за:

Дисекация на аортата – причини, симптоми, лечение

Сходно