Дисекация на аортата – причини, симптоми, лечение

Дисекацията на аортата (aneurysma dissecans) е тежко, животозастрашаващо състояние, при което кръвта от централния просвет на аортата нахлува в предварително променената стена на съда, разцепва я, образувайки често вторичен просвет. Напоследък честотата на заболяването значително се повишава. Дисекация на аортата се среща по-често при хора над 45-годишна възраст, но е описано и в млада възраст, включително и у 12-месечно дете. Мъжкият пол е по-засегнат.Дисекация на аортата

Причини за дисекация на аортата

Най-честата причина за настъпване на дисекация на аортата е предшествуваща аортна медионекроза (некроза на мускулния слой на стената на аортата) или атеросклероза. Артериалната хипертонията (високото кръвно налягане) съпътствува заболяването в 85 % от случаите и играе важна роля за настъпването му. При дисекация на аортата кръвта нахлува в стената на аортата най-често през атеросклеротична плака, на 4-5 cm от началото на съда, тъй като в тази част на аортата налягането е най-високо. Попаднала в стената на аортата, кръвта я разцепва бързо и това може да се разпростре по цялото протежение на съда, а също така да обхване и цялата й циркумференция. В такъв случай устията на клоновете на аортата попадат под компресията на нахлулата кръв с всички вредни последствия от това.

Симптоми на дисекация на аортата

Началото е драматично – с остра болка в гърдите и епигастриума (горната част на корема). Тя може да се разпространи и към гърба, в лумбалната (поясната) и абдоминалната (коремната) област. По сила болката се равнява на тази при инфаркт на миокарда. Почти в 90% от случаите шоковото състояние съпътствува началото на заболява­нето. Обхващането на сънните, бъбречните и мезентериалните артерии може да доведе до синкоп, конвулсии (гърчове), кома, хемиплегия (обездвижване на половината тяло), хематурия (кръв в урината). При засягане на коронарните артерии в ЕКГ (електрокардиограмата) се появяват белези на миокарден инфаркт и тогава прецизната диагноза става из­ключително трудна. Артериалното налягане в началото се понижава, но понякога може да остане трайно повишено. Установяват се различия в пулсовата вълна в отделните крайници. От страна на кръвта е налице левкоцитоза (повишаване на левкоцитите) с напредваща анемия. Диагнозата дисекация на аортата се подкрепя от рентгенографското изследване на гръдния кош, при което се вижда разширената аорта, понякога представяща се с характерни двойки контури.

Заболявания с подобни симптоми като дисекация на аортата са на първо място инфаркт на миокарда, но също така и мозъчен инсулт, бъбречен инфаркт, мезентериална тромбоза, остър корем „яздещ“ тромб на белодробната артерия.

Лечение при дисекация на аортата

Лечението при дисекация на аортата е основно оперативно. При изразена трайна хипертония се използват медикаменти , които понижават кръвното налягане, с цел да се предотврати руптурата (разкъсването) на аортата. Въпреки лечението прогнозата остава лоша с висока смъртност.

Прочетете още за:

Аневризма на аортата

Сходно