Илеус – симптоми и лечение

Илеусът представлява чревна непроходимост, която води до тежка коремна драма. Чревната непроходимост при илеус може да се дължи на различни причини и заболявания, засягащи тънкото и дебелото черво.

Илеус на тънкото черво

Причини

Усукване (странгулация) под формата на херния е най-честата причина за илеус на тънко черво. При илеус на тънко черво винаги трябва да се мисли за заклещена херния!

Нерядко се среща странгулация от сраствания (ръбцови бридове) след пред­шестващи операции. До висок илеус могат да доведат също запушване от тумор, жлъчни камъни , аскариди ( глисти ), погълнати чужди тела и др. Понякога при стомашно резицирани по повод рак на стомаха се явява тънкочревен илеус от целулозата на портокали. При други пациенти никога не се наблюдава т.нар. „портокалов илеус“.

Симптоми на тънкочревен илеус

 • Бурно началото на заболяванетоилеус
 • Повръщане – настъпва толкова по-рано, колкото по-високо е запушването (обтурацията). Най-напред се повръща стомашно съдържимо, по-късно – жлъчно и накрая – фекални маси (мизерере).
 • Втвърдявания на червото – чревните раздувания са видими или могат да станат видими чрез капване на етер на коремната стена.
 • Шум от плискане в корема
 • Коликообразни болки – често настъпват син­хронно с чревните раздувания
 • Тънкочревни нива на рентгеновата снимка
 • Липсва задържане на фекалии и газове
 • Сух и грапав език – късен симптом

Лечение

Незабавно изпращане в болница. Още преди транспортирането е желателно стома­хът да се изпразни със сонда. Колкото по-рано стане изпразването, толкова по-благоприятно е изходното положение за операция.

Правило

Над един илеус на тънкото черво слънцето не трябва да залезе или да изгрее!

Заболявания, с които може да се сбърка илеус на тънкото черво

Задръжка на урината и илеус на дебелото черво.

Илеус на дебелото черво

Причини

Най-честата причина са възпалителни полипи като предраково състояние и рака на дебелото черво . Често се вижда аксиално завъртане на подвижно сигмоидно черво (волвулус). По-рядко чревна непроходимост възниква от заклещване на херния. Понякога възниква илеус след рентгенотерапия за генитален тумор. Друга причина е притискане отвън от тумор в малкия таз, напр. тумори на яйчниците.

Симптоми на дебелочревен илеус

 • Постепенно начало на заболяването – в продължение на седмици
 • Липса на фекалии
 • Липса на газове
 • Подуване на корема от задържаните газове (метеоризъм)! Метеоризмът нараства от час на час.
 • Болки и видими разширения на чер­вото най-напред в областта на правото черво (цекума). Тук чревната стена е тънка и добре разтеглива.
 • Повръщане – след по-продължителна чревна не­проходимост.
 • Тънкочревни и дебелочревни нива на рентгенова снимка.

Важно!

 • В повечето от половина­та от случаите може да се изясни причината за непроходимостта чрез ректално изследване!
 • При съмнение за илеус никога не трябва да се пропуска ректалното изследване!

Лечение

Изпращане в болница за изяс­няване. При запек (хронична констипация) не бива да се дава слабител­но средство преди да се докаже свободен пасаж на чер­вата! Изясняването става чрез ректо-сигмоидоскопия, иригография, евентуално пасаж на стомаха и червата с каша.

Паралитичен илеус

Причини

Перитонит, мезентериална тромбоза , панкреатит, рефлекторен при колика (бъбречни и жлъчни камъни), корем­на травма, счупване на гръбначния стълб и наранявания на гръбначния мо­зък, задръжка на урина.

Важно!

При илеус винаги трябва да се мисли за задръжка на урината! Понякога настъпва „оздравяване“ след поставяне на катетър!

Симптоми на паралитичен илеус

 • Увредено общо състояние
 • Раздут корем
 • Липса на перисталтика
 • Болки в корема
 • Повръщане
 • Симптоми на шок

Лечение

Изпращане в болница

Правило

Всеки час, който изминава до операцията, скъсява срока на преживяване след операцията!


Сходно