Илеус – симптоми и лечение

Илеусът представлява чревна непроходимост, която води до тежка коремна драма. Чревната непроходимост при илеус може да се дължи на различни причини и заболявания, засягащи тънкото и дебелото черво.

Илеус на тънкото черво

Причини

Усукване (странгулация) под формата на херния е най-честата причина за илеус на тънко черво. При илеус на тънко черво винаги трябва да се мисли за заклещена херния!

Нерядко се среща странгулация от сраствания (ръбцови бридове) след пред­шестващи операции. До висок илеус могат да доведат също запушване от тумор, [highlight] жлъчни камъни [/highlight] , аскариди ( [highlight] глисти [/highlight] ), погълнати чужди тела и др. Понякога при стомашно резицирани по повод [highlight] рак на стомаха [/highlight] се явява тънкочревен илеус от целулозата на портокали. При други пациенти никога не се наблюдава т.нар. „портокалов илеус“.

Симптоми на тънкочревен илеус

 • Бурно началото на заболяванетоилеус
 • Повръщане – настъпва толкова по-рано, колкото по-високо е запушването (обтурацията). Най-напред се повръща стомашно съдържимо, по-късно – жлъчно и накрая – фекални маси (мизерере).
 • Втвърдявания на червото – чревните раздувания са видими или могат да станат видими чрез капване на етер на коремната стена.
 • Шум от плискане в корема
 • Коликообразни болки – често настъпват син­хронно с чревните раздувания
 • Тънкочревни нива на рентгеновата снимка
 • Липсва задържане на фекалии и газове
 • Сух и грапав език – късен симптом

Лечение

Незабавно изпращане в болница. Още преди транспортирането е желателно стома­хът да се изпразни със сонда. Колкото по-рано стане изпразването, толкова по-благоприятно е изходното положение за операция.

Правило

[notification type=“notification_warning“ ]Над един илеус на тънкото черво слънцето не трябва да залезе или да изгрее![/notification]

Заболявания, с които може да се сбърка илеус на тънкото черво

Задръжка на урината и илеус на дебелото черво.

Илеус на дебелото черво

Причини

Най-честата причина са възпалителни полипи като [highlight] предраково състояние [/highlight] и [highlight] рака на дебелото черво [/highlight] . Често се вижда аксиално завъртане на подвижно сигмоидно черво (волвулус). По-рядко чревна непроходимост възниква от заклещване на херния. Понякога възниква илеус след рентгенотерапия за генитален тумор. Друга причина е притискане отвън от тумор в малкия таз, напр. тумори на яйчниците.

Симптоми на дебелочревен илеус

 • Постепенно начало на заболяването – в продължение на седмици
 • Липса на фекалии
 • Липса на газове
 • Подуване на корема от задържаните газове (метеоризъм)! Метеоризмът нараства от час на час.
 • Болки и видими разширения на чер­вото най-напред в областта на правото черво (цекума). Тук чревната стена е тънка и добре разтеглива.
 • Повръщане – след по-продължителна чревна не­проходимост.
 • Тънкочревни и дебелочревни нива на рентгенова снимка.

Важно!

 • В повечето от половина­та от случаите може да се изясни причината за непроходимостта чрез ректално изследване!
 • При съмнение за илеус никога не трябва да се пропуска ректалното изследване!

Лечение

Изпращане в болница за изяс­няване. При [highlight] запек [/highlight] (хронична констипация) не бива да се дава слабител­но средство преди да се докаже свободен пасаж на чер­вата! Изясняването става чрез ректо-сигмоидоскопия, иригография, евентуално пасаж на стомаха и червата с каша.

Паралитичен илеус

Причини

Перитонит, [highlight] мезентериална тромбоза [/highlight] , панкреатит, рефлекторен при колика (бъбречни и жлъчни камъни), корем­на травма, счупване на гръбначния стълб и наранявания на гръбначния мо­зък, задръжка на урина.

Важно!

[notification type=“notification_warning“ ]При илеус винаги трябва да се мисли за задръжка на урината! Понякога настъпва „оздравяване“ след поставяне на катетър![/notification]

Симптоми на паралитичен илеус

 • Увредено общо състояние
 • Раздут корем
 • Липса на перисталтика
 • Болки в корема
 • Повръщане
 • Симптоми на шок

Лечение

Изпращане в болница

Правило

[notification type=“notification_warning“ ]Всеки час, който изминава до операцията, скъсява срока на преживяване след операцията![/notification]