Уродства

(Вродени малформации, вродени пороци, уродства)

Науката, която се занимава с причините, развитието и видовете вродени пороци се нарича Тератология (тератос – чудо)

Факторите, които причиняват  вродените малформации се наричат тератогенни и се разпределят в следните групи:

Външни (екзогенни):

 • механични – сраствания в околоплодния сак (амниона), маловодие
 • физични – радиация
 • химични – вещества използвани в бита, промишлеността, лекарства (талидомид, фенобарбитал, антибиотици, хормони)
 • [highlight] етилов алкохол [/highlight] , тютюнопушене, наркотици
 • биологични – бактерии ( [highlight] сифилис [/highlight] , [highlight] туберкулоза [/highlight] ), вируси (рубеола, цитомегаловирус, херпес симплекс), токсоплазмоза (протозойна инфекция)

Вътрешни (ендогенни):

 • възраст на родителите
 • заболявания на майката – диабет, тиреотоксикоза, болести на сърдечно съдовата система
 • наследствени структурни промени (генни мутации, хромозомни, геномни)

[notification type=“notification_info“ ]Още за причините виж: Прееклампсия.[/notification]

Развитието на уродствата зависи от:

 • чуствителността на плода
 • механизма на тератогенния фактор
 • периода през който действа тератогенният фактор

Критични периоди за плода:

 • първи – 1 – 2 гестационна седмица (смърт на плода)
 • втори – 3 – 6 гестационна седмица (вродени пороци)
 • трети – терминален, специфичен

Механизми на развитие (морфогенеза) на уродствата

 • нарушено размножаване, миграция и диференциация на тъканите на плода (ембрионална хистогенеза)
 • спиране на развитието, задръжка при преместването на органите (ембрионална органогенеза)

Видове вродени пороци:

Първични

Възникват в резултат на непосредственото влияние на тератогенния фактор.

 • изолирани (само в един орган) –  напр. стеноза на пилора;
 • системни (ограничени в рамките на една система) – остеогенезис импефекта (чупливи кости);
 • множествени (в органите на две или повече системи) – крипторхизъм, синдактилия,отворен форамен овале.

Вторични

Явяват се като усложнение на първичните (атрезия на силвиевия проток води до вторична вътрешна хидроцефалия).

Терминология:

Агенезия на орган – липсва органен зачатък
Хипоплазия – вродено малък орган.

Примери за уродства:

Аненцефалия – липса на главен мозък, черепни кости и меките тъкани.Уродства

Синдактилия – срастване на  пръсти

Полидактилия – многопръстие

Амелия – пълна липса на крайници

Хемимелия – липсва крайната (дисталната) част на крайниците

Циклоп – обща орбита с една или две очни ябълки

Крипторхизъм – задържане на тестиса

Ихтиоза – повишено образуване на рогово вещество и люспест вид на кожата

Заешка устна – разцепване на меките тъкани на устната

Вълча уста – разцепване на меките тъкани на устната и на небцето

Хипертрихоза – повишено, засилено окосмяване