Самоубийство

Смъртта на човека може да бъде причинена от физически фактори, но в същото време тя може да се дължи и на психически причини. В такива случаи науката определя смъртта като психогенно самоубийство. Промените, настъпващи в органите на едно умиращо здраво тяло, до този момент не са изяснени. В тъканите на такъв човек не могат да бъдат намерени никакви болестни изменения, каквито и методи на изследване да се използват. Дори и с най-мощния електронен микроскоп структурите на неговите клетки изглеждат напълно здрави. Патолозите неофициално наричат резултата от изследването на такива смъртни случаи с името „бели аутопсии”. Този термин означава, че няма намерена материална (болестна) причина за смъртта. По всички канони на съвременната официална наука, такъв човек все ще би трябвало да е жив, но поради никому неизвестна причина животът е напуснал неговото здраво тяло.

Видове психогенно самоубийство

Примирение

То се наблюдава при уморени от от живота болни, а също и при такива, които са научили тежката си диагноза и са били обезверени относно благоприятния изход от своето заболяване.

Желание за самоубийство може да настъпи и при здрави хора в напреднала възраст след преживяването на силно разтърсващи ги събития. Пример в това отношение е смъртта на единия брачен партньор, която след няколко месеца на „тлеене” и психическо превключване към бездействие и депресия, води до смъртта и на неговия съпруг/а.

Психическо сътресение

Такова сътресение се развива на фона на продължило с години и дори десетилетия погрешно преработване на информацията от преживяванията на пациента. Всичко това обикновено е подсилено от нездравословен начин на живот. Липсата на разбиране, съпричастност, споделяне на проблемите от страна на най-близките, натежават в най-голяма степен в психичния живот на такива пациенти. Те се „затварят в себе си” и се опитват да бягат от мислите си чрез употребата на вещества с „опияняващ” ефект. По механизма на психичекото сътресение може да настъпи [highlight] инфаркт на сърцето [/highlight] .

[notification type=“notification_info“ ]Психическото натоварване може да доведе и до „спукване” на стара язва.[/notification]

Психически шок

смърт За разлика от сътресението, той е по-силен и еднократен. Причината за него може да бъде силна уплаха. Всеки може да цитира поне един-два такива примера. Внезапната неконтролируема положителна възбуда и продължителното неудовлетворение от живота също могат да доведат до психически шок. По този механизъм най-често загиват хора със сърдечно-съдови заболявания. Причината се крие във внезапното пренатоварване на увредената сърдечно-съдова система и развитието на т.нар. вътрешна катастрофа.

[notification type=“notification_info“ ]Към тази група заболявания се отнасят Високото кръвно и Гръдната жаба[/notification]

Криза по време на разтоварване

Примерът е маратонец, който след пресичане на финала, пада мъртъв на земята. Причината за това е изчерпването на последните резерви от силите на организма, в резултат на продължително волево свръхнатоварване. Тук става ясно, че прекаленото упорство и волята за победа на всякаква цена могат да се окажат пагубни.

Истинско самоубийство (Суицид)

Това е най-демонстративната форма на саморазрушение. Причинява се от депресивни състояния, демонстративно-агресивно противопоставяне на околните, от „лошата равносметка”, себенаказанието и др.

Изключване на вниманието

Бдителността към външни опасности може да бъде приспана от силен вътрешен диалог и сериозни вътрешни конфликти. Виждали ли сте хора, които често разговарят сами със себе си? Те не виждат къде вървят, не чуват нищо друго освен силния си вътрешен диалог. Голяма част от пътностранспортните произшествия се дължат именно на изключване на вниманието.

Безисходна стресова ситуация

Това са хора, при които механизмите на поставяне на цели и придаване на смисъл престанат да съществуват. Тук влизат самоубийството след нарушаването на табу. Всички са гледали за какви „дреболии” самураите в древна Япония са си правили харакири или сепуко. Същото може да се случи при прогонване и изключване от „единствената” човешка общност или проклинание от магьосник. Тези две причини са се срещали често при примитивните народи. По подобен начин настъпва смърт на видимо здрави хора в пленнически лагери. В безисходна стресова ситуция дори напълно здрави млади хора могат да умрат за няколко часа или дни, след като са лежали психически напълно парализирани, без да приемат храна и вода, без реакция на външни дразнители.

Ако някои от признаците на психогенното самоубийство бъдат забелязани своевременно, голяма част от трагичните случаи биха могли да бъдат предотвратени.

смърт Един приятелски разговор може да спаси човешки живот

За тази цел обаче, човек трябва да умее да откъсне поглед от собствената си личност и да види, че около него съществуват и други хора.

Нужна е повече човещина!

Диагнозата „психогенна смърт” отдавна е безспорен факт в медицинската наука. След като човек може да направи избора да умре, това означава, че той би могъл да избере и противоположното. Дори да е тежко болен, той би могъл да избере здравето и живота! Дали именно избора на болните, бил той и на подсъзнателно ниво, не определя изхода от тежките заболявания.

Дали същата причина не лежи в основата на удивителните изцеления?

[notification type=“notification_info“ ]Прочети: Да победиш рака?[/notification]