Капките на д-р Бах – имат ли плацебо ефект?

Доста пациенти питат необходимо ли е да „вярват” в капките на д-р Бах, дали силата на мисълта не увеличава и не намалява тяхното въздействие?

Убедена съм, че всеки един от нас може със силата на мисълта си да си „докара” на главата и най-страшната болест, но щом е имал силата да го направи, отново със силата на Капки Бах Плацебомисълта си може и да се освободи от заболяването.

Обикновено отговарям на въпроса „Трябва ли да вярвам?” с

„Не е необходимо. Само си пий капките! Както цветята, животните, бебетата не „вярват”, а се повлияват положително, така и ти ще се повлияеш от терапията.”

Естествено, че вярата ти, желанието за промяна ще са ти от полза, но и „Тома неверниците” пак усещат въздействието, стига да имат търпението да си пият капките ежедневно.

В подкрепа на това ще ви разкажа за един експеримент направен в САЩ през 1980 година д-р Michael Weisglas. Той е изследвал плацебо-ефекта.

Дали есенциите зависят от силата на вярата?

Той направил серия от психологически тестове на 3 групи хора, след което разпределил капките по следния начин:

  1. На първата група били дадени шишенца без капки на д-р Бах, а само изворна вода и алкохол за консервант – плацебо ефект.
  2. На втората група били дадени шишенца с изворна вода и алкохол, както и 4 броя от есенциите на д-р Бах.
  3. На третата група били добавени 7 броя от капките на д-р Бах.

Тъй като есенциите се приготвят с изворна вода и алкохол в тъмни шишенца, и нямат специфичен вкус и аромат, всички шишенца били напълно еднакви във всяко едно отношение.

Опитът бил изграден умишлено като двойно сляп. Нито пациентите, нито експериментаторите знаели кой какво шише е взел. След 3 седмици на изследваните бил направен отново психологически тест. Пациентите продължили да приемат капките. След 6 седмици тестът се повторил.

Отговорите показвали, че групата ползвала плацебо, не е претърпяла някакви съществени промени.

Другите две групи имали значителен напредък по отношение на самопознанието, приемането на себе си, себеувереността, творчеството, преодоляване чувството на вина и развитие на чувството за хумор и т. н.

Д-р Weisglas установил и още нещо интересно. Хората от третата група, която ползвала 7 есенции, преживели по-трудно лечебните кризи. Дори някои от тях имали желание да се откажат от терапията. Хората от втората група, приемащи 4 бр. есенции с много по-голяма лекота преживявали лечебните кризи. Това доказвало, че е най-добре есенциите да се сведат до 3, 4 или най-много 5 във всяка комбинация.

И така, с течение на времето, „тъмните” периоди стават все по-къси, все по-малко за сметка на „светлите”, които нараствали и по брой и по времетраене.

Докато дойде ден, когато човек като X.М. – мъж на около 60 год. с тежки психически атаки и упорита страхова невроза, след една година прием на капките, усмихнат ми заяви: „Зоя, чувствам се здрав като бик. Когато ми казваше, че най-напред ще спра SOS – капките за спешна помощ, аз не ти вярвах (защото си носеше по 2 шишенца в чантичката). Но това се случи. Когато ми казваше, че след това ще спра и индивидуалната комбинация, пак не вярвах. Но днес се чувствам силен и сигурен в себе си. Мога ли да спра терапията?”.

Е, след такива въпроси как да не съм най-щастливият човек?

[highlight] Зоя Чакърова [/highlight] – Бахов терапевт