Инвагинация

Инвагинацията е заболяване, което засяга предимно кърмачета и малки деца. При възрастни тя е рядко срещана. При инвагинация се наблюдава навлизане на един чревен сегмент в друг, което води до [highlight] илеус [/highlight] – чревна непроходимост.

Симптоми на инвагинация

  • Внезапно начало на заболяването при пълно здраве на детето
  • Коликообразни бол­ки, които се повтарят често в кратки интервали
  • Видима перисталтична чревна вълна
  • Опипващо се уплътнение в корема на мястото на инвагинацията
  • Кървавослузни изпражнения
  • При ректалното изследване често може да се опипа инвагинираният чревен фрагмент. По пръста след ректалното туширане има кръв! Понякога дори може да се види инвагинатът в аналното отвърстие.
  • Само след няколко часа децата правят впечатление на тежко болни

Лечение на инвагинация

  • Незабавно изпращане в болница!
  • Закъснялото разпознаване на инвагинацията може да струва живота на детето!
  • Да не се правят амбулаторно никакви опити за репозиция на инвагината!

Усложнения

Перитонит при перфорация или [highlight] некроза [/highlight] на чревната стена.