Как здравословното хранене удължава живота?

здравословно хранене

Човек не може да избегне ежедневния прием на храна. Значението на здравословното хранене за удължаване на живота е неоценимо, наред с дишането, движението, съзнанието, получаването на информация и защитните системи на организма.

Балансираният съвременен подход при здравословното хранене се свежда до това, че постъпването на хранителни вещества трябва да компенсира разхода и загубата,  свързани с здравословно храненеосновния обмен на веществата, външната работа и растежа на организма. От тази позиция основно значение се придава на енергетичната и пластичната роля на храната и съвсем се изключва информационното и значение, ролята на баластните вещества и правилата на хранене, изработени от най-древните цивилизации. Именно там се крие отговора на най-важния въпрос: „Защо и как здравословното хранене удължава живота?”

Веществата, съдържащи се в хранителните продукти представляват основната част на потока от структурна информация. Те определят най-интимното общуване на човека с външната среда, с природата и Земята. Храната, преминаваща  през човешкия организъм ежедневно изгражда неговата вътрешна екология и е от основно значение за поддържане на здравето. Химичните елементи на храната – това са връзките, които свързват човека с природата.

[notification type=“notification_info“ ]В продължение на 16 000 поколения предците на човека са използвали изключително натурална храна, която запазва непокътнати природните комплекси от биологично активни вещества. Едва в последното столетие в храната на хората се появяват химически „чистите” продукти – оцветители, подобрители, консерванти, рафинирана захар, сол, бяло брашно… Съвременните хранителни продукти почти не съдържат истински природни хранителни съставки. В тях изобилства от изкуствени химикали.[/notification]

Понижаването на информационната стойност на храната (дефицит на структурна информация) само по себе си създава дефицит и изисква количествено попълване. Това е причина за засилване на апетита, увеличено потребление на храна, което пък води до затлъстяване – бича за 20 и 21 век.

Процесът на усвояване на храната в огромна степен зависи от нашето съзнание. Влиянието на ума е изключително голямо. Храненето трябва да се превърне в медитация. Ние трябва да се научим да се съсредоточаваме върху вкуса на храната, върху процеса на нейното усвояване, като отхвърлим всички странични мисли. Усвояването на фините енергетични субстанции, енергийно наситените компоненти на храната се осъществява само в устната кухина. Затова във всяка наука за храненето съществува препоръката да се правят не по-малко от 40 дъвкателни движения преди всяко гълтане. Но дори и старателно да дъвчете, ако мислите за нещо неприятно или желаете злото на някой, то вашата храна се превръща в отрова и вие нанасяте на здравето си  непоправима вреда.

Всички учения, отнасящи се до хигиената на храненето, съветват по време на хранене да се съсредоточим върху нещо висше, което е обект на нашето преклонение или върху някаква сила, която искаме да придобием.

В много религии се е запазил обичаят храненето да започва с молитва. Молитвата – това е начин за концентрация, за медитация, за връзка с Бога. Това е тайната на здравословното хранене за удължаване на живота.