Category Archives: Опорно-двигателен апарат

Прогресивна мускулна дистрофия – Болест на Дюшен

мускулна дистрофия

Прогресивната мускулна дистрофия (Duchenne muscular dystrophy, dystrophia musculorum progressiva) се отнася към групата на нервно мускулните заболявания. Това са група от генетично обусловени заболявания, при които настъпва прогресивна дегенерация на мускулните влакна на напречнонабраздената мускулатура и компенсаторно, заместително разрастване на мастна и съединителна тъкан на тяхно място. Форми на прогресивната мускулна дистрофия Псевдохипертрофична форма на […]

Спинална мускулна атрофия – симптоми

Спинална мускулна атрофия

Спиналната мускулна атрофия (болест на Werdnig – Hoffmann) се отнася към групата на нервно мускулните заболявания. Тя представлява дегенеративен процес с неизвестни причини, който засяга моторните рога на гръбначния мозък. Симптоми при вродената форма на спиналната мускулна атрофия При нея движенията на плода са слаби и майката почти не ги усеща. След раждането прави впечатление […]