Category Archives: Психични болести

Психични симптоми при епилепсия

епилепсия

При епилепсията настъпват различни психични разстройства, които биват остри (епизодични) или хронични. Остри (епизодични) психични симптоми при епилепсия Те протичат епизодично под формата на делир, аменция, хаотична помраченост на съзнанието, транс, дисфория, екстаз, сомнамбулизъм и др. Епилептичният делир се характеризира с помрачение на съзнанието, налудни идеи за преследване и унищожение, зрителни халюцинации (понякога слухови, вкусови […]

Шизофрения – симптоми

Шизофрения

Независимо, че симптомите на шизофренията съчетават психични, неврологични и соматични явления, тя притежава специфичност единствено в психопатологичната си съставка. Психопатологията на шизофренията е изключително разнообразна и богата, което обяснява сравнително късно обособяване на нозологичното единство на тази психоза. По същия начин могат да се обяснят многобройните опити за търсене на основно разстройство, от което да […]

Депресия – признаци и причини

депресия

В практиката се среща голямо разнообразие на депресивните състояния, като причините за депресията в конкретния случаи са отразени и в името, което тя носи. Признаците на депресията от всеки вид имат свои индивидуални особености, освен общите за това психическо състояние симптоми. Проста депресия се среща предимно в млада възраст и се представя с три основни […]

Болест на Пик

Болест на Пик

Заболяването е описано в 1892 година от Пик. Обикновено започва във възрастта между 50 и 60 години. Болестта на Пик се среща значително по-рядко от болестта на Алцхаймер (средно около 4 пъти по-рядко). Причините за болестта на Пик са неизвестни, но и тук, както и при болестта на Алцхаймер, се натрупват данни за ролята на […]

Параноидна шизофрения – лечение

Параноидна шизофрения

Шизофренията представлява психично заболяване, при което човек погрешно приема реалността и събитията около него. Има няколко вида шизофрения, като най-разпространения тип е параноидната. При нея е характерно болният да се чувства объркан, неориентиран, напрегнат и да изпитва неоснователен страх. Параноидна шизофрения За разлика от останалите видове, параноидната шизофрения не засяга до толкова голяма степен мисленето […]

Психични заболявания – видове и симптоми

психични заболявания

От различните видове психични заболявания централно място заема шизофренията, която може да започне в най-ранна детска възраст. Влиянието на възрастовата еволюция е очевидно, макар в общи линии заболяването да отразява основното разстройство – дисоциацията на личността. Наслагването на болестния процес и на процеса на развитие става причина за редица възрастово специфични явления. Психичната незрялост при […]

Шизофрения – симптоми и форми

Развитието на симптомите на шизофренията позволява да бъдат обособени 3 стадия на заболяването: 1. Начален, който може да се изяви като остро начало с краткотрайни продромални явления – бурно внезапно начало с обърканост, двигателна и говорна възбуда, страхова напрегнатост, изживяване на витална застрашеност, продроми на налудни идеи; подостро начало – с невротична интродукция, понякога с […]

Хипохондрия

Хипохондрията представлява прекомерен, патологичен страх от болести.. Характерно за хипохондрията е наличието на многобройни и неспецифични телесни оплаквания, следствие от опасение за заболяване. болните от хипохондрия внимателно наблюдават тялото си и всяка малка нередност ги привежда в състояние на страх. Тези пациенти в повечето случаи полагат усилия да водят „преувеличено” здравословен начин на живот и […]

Неврастения – лечение и симптоми

Независимо че отделни описания на тази невроза съществуват от най-далечни времена, едва  в 1878 г. Ж. Бърд дава наименованието на неврастенията и я описва системно в САЩ. Бърд долавя правилно основната и причина в продължителното емоционално напрежение, водещо до изтощение на нервната система. Неврастенията се развива най- често под влияние на повече или по-малко продължителна […]

Самоубийство

Смъртта на човека може да бъде причинена от физически фактори, но в същото време тя може да се дължи и на психически причини. В такива случаи науката определя смъртта като психогенно самоубийство. Промените, настъпващи в органите на едно умиращо здраво тяло, до този момент не са изяснени. В тъканите на такъв човек не могат да […]