Чужди тела в пикочния мехур

Чужди тела в пикочния мехур могат да попаднат по няколко начина

  • При малки деца, от любопитство — моливи, свещи, дребни предмети
  • При психично болни пациенти, които не осъзнават какво вършат
  • В миналото са описани попаднали предмети около пикочния мехур, които чрез „таксис“ се придвижват навътре в него. Такива случаи са регистрирани по време на войни, когато сляпо попаднали проектили около мехура след години се намират вътре в него.

Симптоми при чужди тела в пикочния мехур

Оплакванията се нехарактерни. Обикновено те се проявяват известно време след попадане на чуждото тяло в мехура. Първоначалната симптоматика се владее от затруднено уриниране (дизурични смущения), при­дружено с хематурия. След време урината може да помътнее поради развитието на възпалителен процес в пикочния мехур – [highlight] цистит [/highlight] . Рядко пациентите повишават температура.

Лечение

В такива случаи при извършване на цистоскопия се открива причината за оплакванията. Обикновено по трансуретрален път (през уретрата) се отстранява чуждото тяло от пикочния мехур, което е довело до затрудненото уриниране. Рядко се налага отво­рена операция – sectio alta, супрапубична цистотомия, с която успешно се отстранява чуждото тяло и може да се направи оглед на шийката на пикочния мехур.