Тендовагинит – какви са причините, симптомите и лечението?

Тендовагинит

Тендовагинитът (tendovaginitis) представлява възпаление на сухожилните влагалища. Сухожилията са влакнести структури, групирани в снопчета. Те са изградени от съединителна тъкан. Основната роля на сухожилията е Тендовагинитда осъществят здрава връзка между мускулите на крайниците и скелетните кости. Съкращението и отпускането на скелетната мускулатура премества костите една спрямо друга и осъществява придвижването на тялото в пространството. Това изисква голяма здравина на сухожилията, особено тези на ръцете и краката. От друга страна, движението е съпроводено и с механично търкане на близко разположени структури на опорно двигателния апарат. За да се намалят процесите на триене, природата е поставила някои сухожилия в специални обвивки (сухожилни влагалища). Такива обвивки имат дългите сухожилия на пръстите на ръцете и краката. В човешкото тяло съществуват и сухожилия без обвивка. Около тях се разполага по-рехава, специфична съединителна тъкан, която им служи като мека обвивка. Нейното възпаление се нарича перитендинит или паратендитит.


Причините за възпалението на сухожилните обвивки са различни.

Тендовагитит най-често се развива след претоварване на съответната мускулна група. Това може да стане при извършване на еднотипни, многократно повтарящи се действия, свързани със спецификата на работния процес. Такъв тендовагинит възниква не само като професионално заболяване, вследствие многобройни еднотипни движения, а и у нетренирани лица при прекомерни физически усилия. Друга причина за тендовагинит е хроничната травма. Тя също в повечето случаи е професионално обусловена и се дължи най-често на продължителни вибрационни въздействия върху определена мускулна група и свързаните с нея стави. Професионалните тендовагинити ангажират по-често сухожилните влагалища в зоната на китката и ръката, а тези при спортисти могат да засегнат и ходилата.

Според начина на протичане тендовагинитите се делят на остри и хронични.

При острите форми възпалителния процес е съпроводен с натрупване на течност в сухожилните обвивки. Според състава на тази течност острият тендовагинит може да бъде серозен, серофибринозен или фибринозен. Серозните форми са по-леки и оздравяват без последици, с пълно възстановяване на структурите. Фибринозните са по-тежки и могат да доведат до сраствания между сухожилието и неговата обвивка. Изключително редки са острите гнойни тендовагинити. Те се дължат на дълбоко проникващо в тъканите нараняване, при което се е получило бактериално замърсяване в сухожилните обвивки. Гнойното възпаление изисква антибиотично лечение, а понякога и хирургическа намеса.Тендовагинит

Хроничните тендовагинити се развиват като последица на недоизлекувани остри или при продължително, хронично претоварване на сухожилията. Тези тендовагинити трудно и бавно се повлияват от различните лечебни мероприятия

Други чести причини за тендовагинити са костни ръбове от неправилно фиксирани и накриво зарастнали счупвания, както и шиповете  (екзостози), които представляват костни израстъци в близост до сухожилно влагалище, оказващи механично въздействие върху сухожилието.

Методите и средствата за лечението на тендовагинита зависят от неговата форма – остра или хронична.

Правило, което трябва да се спазва е да не се прилагат затоплящи процедури при остър тендовагинит, защото това ще увеличи количеството на възпалителната течност и ще забави оздравителния процес. Съществен фактор, благоприятстващ възстановяването при тендовагинит е продължителното обездвижване на засегнатото сухожилие.

Конопените продукти Коносан  притежават доказан противовъзпалителен и обезболяващ ефект при тендовагинит. Продуктите Коносан намират приложение при всички форми на остър и хроничен тендовагинит с една единствена препоръка – да се поставят върху здрава, ненаранена кожа.