Темпорален артериит – симптоми и лечение

Темпорален артериит

Темпоралният артериит (arteriitis temporalis, синдром на Magath-Brown-Horton, синдром на Schmidt-Warburg) е възпалително заболяване на темпоралната артерия и нейните разкло­нения. Заболяването е подробно описано от Т. Magath, G. Brown и B.Horton през 1932 г. Наблюдава се предимно при мъже на възраст 45—50 години. Причините за развитието на темпоралния артериит не са напълно изяснени, допуска се участието на хронични инфекции, ате­росклероза, алергизиращи фактори и травма. Заболяването за­сяга предимно a. temporalis (темпоралната артерия), но може да засегне и други кло­нове на a. carotis (сънната артерия). Обикновено засегнатата част е с дължина няколко сантиметра, задебелена е и лесно се напипва под кожата.Темпорален артериит

Симптоми на темпоралния артериит

Темпоралният артериит започва с общи прояви – повишена температура, отпадналост. Постепенно се явяват гла­воболие – общо или локализирано в темпоралната област (по­някога болният не може да понася дори шапката си), световър­теж, нощни изпотявания. При засягане на очни или мозъчни артерии могат да се наблюдават симптоми на дезориентация, делир, хемипарези (обездвижване на половината тяло), диплопия (двойно виждане) и дори ослепяване. В началото на заболяването пулсациите на темпоралната артерия са много ясни, но постепенно поради тромбозиращи процеси намаляват и дори изчезват. Твърде характерни са съпътстващите артралгии (болки в ставите), които понякога могат да наподобяват симптомите при ревматоиден [highlight] артрит [/highlight] . Темпоралният артериит може да продължи от 2 до 30 месеца и повече. Характерни са периоди на обостряне и ремисии (затихване) на процеса.

Диагнозата темпорален артериит се поставя въз основа на всички данни – клинични, лабораторни и хистологични. Кръвната картина се характеризира с лека левкоцитоза, умерено до значително повишено СУЕ . Доста често в острия стадий се установява С-реактивен белтък. От засегнатия артериален съд се взема материал за биопсично изследване. Микроскопски се откриват значителни струпвания на лимфоцити и фибробласти, наблюдават се некротични участъци в мускулния слой на артерията, заобиколени от гранулационна тъкан и гигантски клетки. Еозинофилни клетки почти не се откриват, а аневризмалните промени в съда са много редки.

Заболявания с подобни на темпоралния артериит симптоми са атеросклерозата и периартериитис нодоза (periarteriitis nodosa). При периартериитис нодоза се засягат по-големи артериални съдове и има съответни разлики в микроскопската находка, болните са на възраст над 45 години и прогнозата е по-добра.

Лечение на темпоралния артериит

Лечението на темпоралния артериит се провежда основно с кортикостероиди – до изчезване на основните симптоми. Като допъл­нителни средства за лечение могат да се използват антикоагуланти, рентгенова терапия, антибиотици и салицилати.

Прочетете още за:

– [highlight] Болест на Бюргер – лечение и симптоми [/highlight]