Есенциите на д-р Бах – последно сбогом на страха и отчаянието

Страх и отчаяние – последно сбогом!

 „Цветните есенции лекуват, но не поради факта, че въздействат директно върху болестта, а защото обливат нашия организъм с позитивните вибрации на висшето Аз, пред което болестта се разтопява като сняг на слънце. Не съществува истинско излекуване без промяна на начина на Живот, без мир в душата и без усещане за вътрешна радост.“

Едуард Бах

Страх_и_отчаяние_1Лечението с есенции от цветя датира от хилядолетия. За тази нежна и без никакви противопоказания терапия може да се прочете и в Библията – Езра 7 дни се е „хранил” с цветя. Терапията с цветни есенции е добре позната и в Индия, Китай, от келтите, от аборигените. Двеста години преди д-р Бах, Парацелз е бил първият известен лекар, използвал успешно за лечение екстракти от цветове на билки. Цветотерапията не унищожава цветето и не е част от класическата фитотерапия, която изцелява болките с помощта на лечебни расте­ния. Тя, както и хомеопатията, използва еле­менти, които носят хармонизиращи вибрации и работи върху енергията и върху общата дисхар­мония на личността. Д-р Бах разделя растенията на 3 групи. Първата група са с по-висши трептения от тези на човека. С тях той лекува. Втората група са с трептенията на човека. Това са нашите храни. И в третата група спадат тези, които са с по-нисши трептения от тези на човешкото тяло. Това са отровните растения. Предимството на терапията с цветни есенции е нейната простота и ефикасност. Изхождайки от факта, че болестта е равностойна на блокирано състояние, продължило определен период от време, д-р Бах използва 38 есенции като 38 ключа, които отблокират тези състояния. Есенциите позволяват на човек да бъде себе си. Те са и чудесна профилактика на ежедневния стрес.

Д-р Бах класифицира 38-те цветя в 7 групи

І. За тези, които изпитват страх

ІІ. За тези, които са самотни

ІІІ. За тези, които са свръхчувствителни

ІV. За тези, които страдат от несигурност

V. За хора с недостатъчен интерес към реалността

VІ. За всички, които са отчаяни или им липсва смелост

VІІ. За тези, които са прекалено загрижени за щастието на околните

І група – Страх

2. Трепетлика – ASPEN (POPULUS TREMULA)

(неосъзнати страхове)

Човек страда от неясни страхове, за чийто произход не се досеща. Казва, че го е страх, но не знае от какво. Потънал е денем и нощем в мистериозен страх, който бавно се изкачва по гърба, кара го да настръхне и изправя косите. В някои случаи цялото тяло е обхванато от страх, който се изразява в треперене, неочаквано изпотява­не и свиване на стомаха на топка. Това е като си­туация без изход. Човек има лошо предчувствие и си представя някаква ужасна беда или направо катастрофа. Този страх превръща живота в ад. Много от нещата, от които човек се бои, са само плод на неговата фантазия. Например детето се страхува от призраци, чудовища през нощта или има желание да спи на отворена врата, запалена лампа. Нереален е също така страхът от змии, паяци, насекоми у възрастния човек. Тези хора често страдат от астма, пристрастяване към алкохол, цигари, наркотици, лекарства.

6. Дива джанка – CHERRY PLUM (PRUNUS CERASIFERA)

(седи върху буре с барут)

Човек, който сякаш е седнал върху буре с барут, очакващ всеки момент да загуби контрол. Големият му страх го довежда до ръба на отчаянието. Той си мисли понякога дори за самоубийство. Вярва, че ще полудее рано или късно и се бои от нервен срив или направо, че ще попадне в психиатрията. Човек се страхува от собствените си емоционални усещания и се опитва да ги контролира и потисне. Държи дланите си обикновено свити в юмрук, има чревни спазми – запек или разстройство, получава крампи, гърчове. Мисли, че полудява, не успява да релаксира. Някои имат зависимост от медикаменти, наркотици, цигари.

20. Мимулус – MIMULUS (MIMULUS GUTTATUS)

(страх от конкретни неща)

Страх_и_отчаяние_2Срамежлив и несигурен, изключително чувствителен и най-вече с много конкретни страхове. Нещата, които предизвикват неговата прекалена чувствителност са толкова много, че на заобикалящите го никак не им е лесно да се съобразяват с него. Човек изпитва огромни страхове и притеснения, които често са неоснователни. Тъй като той е много чувствителен към всякакви външни влияния като например силни шумове, груби думи, студ, караници, животът му е много труден. Създава си непрекъснато поводи за безпокойство и тревога: страх да не остане сам, страх да не остане без пари, страх да не ходи вечер сам по улиците и т. н. Списъкът от страхове на този индивид е безкраен, защото включва всички форми и нюан­си на големите човешки страхове. Тази вътрешна чувствителност може да се прояви като алергия, хронични болки по гърба, заекване, бронхит и т. н.

25. Червен кестен – RED CHESTNUT (AESCULUS CARNEA)

(прекалена загриженост към хората, които обича, пронизана от страх)

Всеки, който мисли повече за другите, отколкото за себе си е за червен кестен. Той се притеснява непрекъснато за всеки член от семейството, „вижда” бъдещи заплахи и неприятности за любимите си хора. Неговите мисли се въртят единствено около здравето и добру­ването на хората от семейството му, прияте­лите и познатите. Често си представя предва­рително трудностите на дадена ситуация като предвижда най-лошото. Родителят е непрекъснато притеснен и претендира децата да му звънят всяка вечер, за да е сигурен, че нищо не им се е случило. Той винаги се притеснява къде се намират любими­те му същества. Това води до спазми в стомаха, гастрити, тежест в сърцето, проблеми с кръвообръщението, проблеми с кръвното налягане, тежест в сърдечната област.

26. Скална роза – ROCK ROSE

(ужас, шок, паника, силен страх)

Това е есенцията при появата на внезапна паника, шок, дълбок ужас, който кара сърцето ти да спре и кръвта да замръзне. Силен страх ти подкосява краката, получаваш спазми в стомаха, гадене, повръщане, сърцебиене. Не си в състояние адекватно да мислиш и да действаш. То е ефективно в случаи на кош­мари, при които човек се събужда в паника. Това състоянието не се проявява само при екстремни ситуации. Съществуват тип хора, които изживяват неприятните неща в живота по травматичен начин. Те са чувстви­телни поради крехката си нервна система, много лесно се плашат до смърт и затова са предразположени към неврози и проблеми с нервно- вегетативната система. Това е състоянието – „удар в стомаха“, защото е придружено от спазъм на нивото на слънчевия сплит. Поради големия прилив на енергия тя обаче остава блокирана и много хора усещат нещо като „болезнена дупка“ и тежест в стомаха. Като последица от изживения ужас се проявяват множество физически симптоми: загуба на съзнание, парализа, неочаквана глухота или немота, усещане за студ, трепере­не, неконтролируеми оригвания, връщане на храната.

ІІ група – Самота

14. Калуна – HEATHER (CALLUNA VULGARIS)

(нуждаещото се дете)

Човек копнеещ за внимание и любов, с комплекс за малоценност – често неосъзнат затова винаги има нужда от публика. Разказва на всички какво мисли и чувства в този момент. Убеден е, че другите искат да узнаят за целия му вълнуващ опит. За него е важно някой да го слуша, независимо дали е близък или напълно непознат. Този, който се нуждае от есенцията обикновено е бил много самотен като малък, чувствал се е изо­лиран и още от ранно детство не е получавал достатъчно топлина и внимание. Вследствие на това неговото емоционално развитие е било блокирано и той се е превърнал в непрекъснато „нуждаещо се дете“. Този истински глад за внимание и грижи често се изразява в неспирно желание за храна. Нерядко някои имат свръх тегло, или страдат от булимия. Хора- хипохондрици, със сърдечни неврози, с болести на сърцето, белия дроб, „нервен” стомах.

18. Слабонога – IMPATIENS (IMPАTIENS GLANDULIFERA)

(нетърпение)

Най-доброто лекарство за нетърпелив човек. Вечно е забързан, не желае да работи в колектив, защото смята, че сам по-бързо ще свърши цялата работа. Той е много лесно дразним и припрян, раним. Говори и работи бързо, движи се бързо и се храни бързо. Единственото нещо, което не прави бързо е спането, защото в неговия свят има много силно напрежение и трудно успява да се отпусне. Този индивид обикновено е изключително интелигентен и надарен, но тъй като не е способен да се нагоди към чуждите ритми, има много трудности в междуличностните си кон­такти. Той предпочита да работи сам, за да не му се налага да се съобразява с другите. Незави­симостта му е много важна за него и поради тази причина д-р Бах е включил тази есенция в групата на цветята, свързани със самотата. Слабоногите имат проблеми с високо кръвно налягане, хиперфункция на щитовидната жлеза, стомашни проблеми- заради бързото похапването „на крак”, сърцебиене, говорни дефекти- заекване, мускулни спазми, смушения в съня.

34. Водна теменуга – WATER VIOLET (HOTTONIA PALUSTRIS)

(затворен в себе си)

Крайната степен на самота е изявена при този тип хора. Човек е прекалено резервиран и поради чувството за превъзходство и гордост страда от самоналожена изолация. В трудни ситу­ации той запазва яснотата на ума си и е прек­расен съветник, защото остава винаги обек­тивен, а и не се опитва да наложи мнението си. Той не се набърква в работите на другите, защото от своя страна не обича другите да се набъркват в неговите лични дела. Това дистан­циране от заобикалящия свят, макар и високо ценено от другите, с времето се превръща в сериозен проблем, свързан с чувството за превъзходство. Ако някой го засегне, той не реагира и не си отмъщава, а просто изтрива от живота си този, който го е обидил. Като партньор нико­га не се кара, но често бива изоставян, заради прекалената дистанция, която поставя между себе си и другия. Като професионалист продължава да бъде много търсен съветник, но в личен план се затваря все повече, превръщайки се в самотник. Тъй като са затворени в себе си и страдат в самотата си, имат белодробни проблеми, артроза, проблеми с щитовидната жлеза, множествена склероза.

ІІІ група – Свръхчувствителност

1. Агримония – AGRIMONY (AGRIMONIA EUROPATORIA)

(усмихнато лице – плачещо сърце)

Човек, който се старае винаги да прикрие зад усмивката си тревогите, болките, проблемите. Изглежда винаги весел и без проблеми, в добро настроение, винаги е готов да се по­шегува, приятен са за компания и е обичан от всички, защото създава радостна атмос­фера. Тази безгрижност оба­че е само една маска, зад която се крие вътреш­на тревога. Обаче такъв човек по-скоро би си отрязал езика, oтколкото да се оплаче. Той остава винаги не­възмутим, като актьор на сцена, който не обръща внимание на нещата зад кулисите. По природа изпитва дълбока нужда от хармония и в същото време е много чувствителен. Контрастите и дисхармонията, които усеща в заобикалящата го среда, го карат да страда дотам, че от любов към мира и спокойствието жертва себе си. Той е много любезен с околните с надеждата, че другите ще му отговорят със същото. Когато остане насаме със себе си, проблемите му го връхлитат и затова той винаги търси компания, за да забрави без­покойствата си. Вътрешната тревожност, от която страда този човек, се изразява чрез барабанене с пръсти, треперене на ръцете, гризане на ноктите, кожни възпаления, акне, екземи, нервни тикове или скърцане със зъби по време на сън, запек и задържане на урина, цистит, трудно заспиване. Някои от този тип хора се отдават на алкохол, лекарства или наркотици, за да забравят притесненията си.

4. Червен кантарион – CENTAURY (CENTAURIUM ERYTHRAEA)

(„изтривалка“ за хората)

Това е есенцията за всеки, който не може да казва „Не.” Винаги е в услуга на околните, пренебрегвайки личните си интереси и потребности, за да задоволи нуждите на другите. Понякога се усеща като „изтривалка” за консумативни личности. Защото е мил, загрижен и любезен, заради тази своя доб­рота е обичан от всички. От страх да не обиди някого и така да загуби уважението му, той е много внимателен и понякога стига до угодничене. По този начин жертва решителността и личната си реализация в полза на признанието и вниманието на други­те, които така страстно желае. Това се обуславя и от страха му да не загуби уважението и любовта на околните и така се превръща в послушен роб на някоя доминираща личност. Тъй като ежедневно страдат от собственото си „безлюбие” страдат от анемия, болки в кръста, бледост, изтощение, депресия, кръвотечения (силата им изтича).

15. Джел – HOLLY (ILEX AQUIFOLIUM)

(омраза, ревност, завист)

Човек е много раз­дразнителен, избухлив и изпитва омраза, завист или силно чувство на ревност. Живее непрекъснато в безпокойство, лесно се гне­ви и лесно губи контрол над себе си. Той често се оплаква от другите като им приписва вината за лошото си настроение. Дори може да се каже, че за всяко нещо намира виновен, върху когото да стовари отговорността за собствените си грешки. Джелът е цветето на безусловната любов. Той защитава от агресията. Помага при проблеми с черния дроб и жлъчката, при алергии, при сексуални и хормонални проблеми, при нехармонични отношения между партньорите, в семейството, при рязко покачване на температурата, при бързо протичащи инфекции.

33. Орех – WALNUT (JUGLANS REGIA)

(ново начало)

Есенцията е за всяко ново начало в живота на човек-бременност, раждане, никнене на зъбки, прохождане…, нова работа, развод, начало на менопауза и.т.н. Човек лесно се поддава на чуждо вли­яние, защото се намира в повратна точка на живота си. Когато настъпват го­леми промени, този човек взима под внимание мнението на другите, без обаче те да съвпадат с неговото мнение. Орехът повлиява положително всяко ново начало в живота, въздейства при вирусни инфекции. Това е есенцията за Енергийна защита.

ІV група – Несигурност

5. Церато – CERATO (CERATOSTIGMA WILLMOTTIANA)

(недоверие в собствената интуиция)

Човек, който няма никакво доверие в интуицията си и не вярва, че е спо­собен да взема правилни решения. Непрекъснато се допитва до останалите, жаден е за знания. Посещава непрекъсна­то курсове за самоусъвършенстване и чете много. Зад това прекалено търсене на различни знания се крие огромна несигурност и неувереност. Всъщност този индивид не се доверява на собствените си мисли и чувства и това прави живота му много труден. Личността отказва да приеме вътрешните импулси и търси исти­ната във външния свят. Това е човек, който задава непрекъснато въпроси. Това поведение идва от тоталното му недоверие към собствената преценка. Есенцията създава вътрешната увереност и помага на човек да чуе гласа на инту­ицията. То се изразява в спонтанно поведение и спокойна увереност себе си.

12. Тинтява – GENTIAN (GENTIANA AMARELLA)

(неверие – временна депресия)

Човек е песимист и се съмнява във всичко и във всички, често намира логични доводи, за да оправдае негативното си поведение. Когато трябва да се изправи пред външни предизвикателства, той лесно губи кураж и се потиска. Временна депресия след неуспех. Човек изпитва чувство на вътрешна самота „Черно ми е.” Тинтявата е класическото средство за приемане на смъртта, раздялата с близък човек, следродова депресия, реактивна депресия, проблеми с врата, при деца след развод.

13. Прищеп – GORSE (ULEX EUROPAEUS)

(загубена надежда)

Човек е обзет от тотално отчаяние, напълно се е примирил и е убеден, че животът няма никакъв смисъл. Есенцията е за всеки, който след реди­ца безуспешни опити за разрешаване на трудна ситуация, се е предал. Отишъл е отвъд отчаянието и сълзите, въпреки че се е сдържал дълго и е останал без всякаква надежда, стигнал е до изчерпване на силите си. Обикновено става дума за човек, страдащ от тежка болест. Неговата жизнена енергия е све­дена до минимум вследствие на ходенето от лекарски кабинет до лекарски кабинет. След като е опитал безрезултатно всякакви лечения, той е стигнал до убеждението, че болестта му е неизлечима.

17. Габър – HORNBEAM (CARPINUS BETULUS)

(умора от еднообразието)

Човек е умствено уморен от еднообразието. Изтощението може да бъде както временно, така и хронично явление. Убеден е, че не може да се справи в този момент с тежестта на ежедневието, чувства се слаб, лишен от сили и страда от голяма умствена умора. За него е типично да се събужда много трудно всеки ден и с ужас да си мисли за работата, която му предстои. Той се стреми да остане по-дълго в леглото, но колкото повече лежи, тол­кова по-уморен се чувства. Когато обаче започне да се занимава с нещо ново, различно, за негово учудване работа­та му спори. Есенцията помага на ученици, студенти, домакини, при анемия, проблеми с очите, махмурлук, при застойни явления на долните крайници.

28. Хрущялка – SCLERANTHUS (SCLERANTHUS ANNUUS)

(колебание между две крайности)

Личността често се колебае между две възможности и не може да постигне равновесие. Мнението и настроение­то й се променят бързо. Индивидът непрекъсна­то се люшка между две крайности: възторг или скука, радост или тъга.Тази непрекъс­ната промяна на мненията и чувствата създа­ват на субекта слава на ненадежден, лабилен и колеблив. Когато е изправен да направи избор между една или друга възможност няма да се вслуша в съветите нито на родите­лите си, нито на приятелите си, защото иска да стигне до разреше­нието сам, дори и да му отнеме много време. Есенцията помага при, резки смени на настроението, при пътуване- гадене, при хормонален дисбаланс, при проблеми с цикъла, при всички променливи състояния- (запек-диария, високи- ниски стойности на кръвното налягане), диабет с променливи стойности.

36. Див овес – WILD OAT (BROMUS RAMOSUS)

(несигурност в посоката на собствения си живот)

Страх_и_отчаяние_3Човек не е сигу­рен при определянето на целите си и остава неудовлетворен, защото не намира призвание­то си в живота, винаги е в търсене на нещо. В желанието си да направи нещо особено и различно той е изпробвал много начини, но все още не е открил правилния. Неудовлетворен е от живота си, сменя често работа­та, партньора, къщата си и започва множество неща без да ги довърши, защото нищо не е в състояние да го удовлетвори.

V група – Липса на интерес

7. Кестенова пъпка – CESTNUT BUD (AESCULUS HIPPOCASTANUM)

(повтаряне на една и съща грешка)

Личността повтаря все същите грешки, без да ги осъзнава и без да си вади поука, трудно се учи. Вследствие на разсеяното си и повърхностно поведение той изпуска много неща от живота. За да се поучи от грешките си обаче, човек трябва да ги извърши много пъти. Дори и в най-важните области от живота си продължава да повтаря едни и същи грешки, въп­реки че опитът му показва, че ще се провали отново. Есенцията се използва при деца изоставащи в развитието си, с неустойчево внимание- хиперактивни деца, при болести периодично повтарящи се, при алергични хреми и пристъпи.

9. Повет – CLEMATIS (CLEMATIS VITALBA)

(витае в облаците)

Човек проявява слаб интерес към всичко, което го заобикаля, настро­ен е мечтателно и е много разсеян. Повет е есенцията, подходяща за мечтателя. Този индивид пътува с ума си и сънува с отворени очи. По-често той живее във фанта­зиите си, отколкото в действителността и демонстрира слаб интерес към настоящето. Крие се от жестоката действителност в хубавия и хармоничен свят на мечтите. Той не придава никаква важност на материал­ната действителност, затова често му се случва да има малко енергия на физическо ниво. Неговата незаинтересованост и невнимание се проявяват в такива неприятни случки като често спъване, падане, блъскане в други хора и събаряне на предмети. Това поведение е много характерно и за децата. Есенцията се използва при незаземени хора- прилошава им, губят съзнание, при епилепсия, при наркомани, аутисти, при деца с проблеми в училище.

16. Нокът – HONEYSUCLE (LONICERA CAPRIFOLIUM)

(живее в миналото)

Човекът е завладян от носталгия по миналото, непрестанно съжалява за отминалите възможности и отказва да живее в настоящето. И тъй като нас­тоящето не му предлага това, което той иска, се отдава на спомените си. Човекът, който се нуждае от тази есенция, често се стреми да идеализира мина­лото, без да си спомня за неговите отрицател­ни моменти. Личността игнорира основния принцип за непрекъснатото развитие, където всичко тече и се променя.Тези индивиди се крият в миналото си, за да не се конфронтират с трудното настояще.

21. Синап (SINAPUS ARVENSIS)

(неочаквана, необяснима депресия)

Човек периодично изпада в състояние на дълбока меланхолия, без каквато и да е видима причина. Страда от дълбока депре­сия, която се появява без никаква видима причина или без никакъв външен повод и пак така необяснимо изчезва. Индивидът, засегнат от тази необяснима за него депресия, има усещането за абсолютна вътрешна празнота и пълна липса на смисъл. Той губи интерес към всичко и изпитва глуха болка. Това мрачно душевно състояние може да се изразява- от меланхо­лия до тъга, от нежелание да прави каквото и да било, до безпричинно лошо настроение и може да стигне до истинските депресии. В медици­ната те се наричат ендогенни депресии, т. е. идващи отвътре, тъй като се проявяват без каквато и да е външна причина. Често страда от липса на апетит, проблеми със съня, главоболие и чувство за физическо неразположение с неясен произход. В по-леките случаи се появява само безпричинна депресия.

23. Маслина – OLIVE (OLEA EUROPEA)

(тяло, душа, дух- изтощени)

Човек е обзет от тотално изтощение на физическо, на психическо и умствено ниво. Намира се на края на физическите и психическите си сили. В този момент от живота си той е така изтощен, че дори всекидневните задължения не са по силите му. Единственото за което си мечтае е да бъде оставен на мира и само да спи. След години на неправилно хранене, липса на сън, продължително заболяване, грижи за болен роднина или извър­шване на допълнителна работа след дългия работен ден сериозна част от енергията е вече изразходвана.

35. Див кестен – WHITE CHESTNUT (AESCULUS HIPPOCASTANUM)

(непрекъснато повтарящи се мисли)

Човек никога не успява да се отпусне, води непрес­танен вътрешен диалог и едни и същи мисли непрекъснато се връщат в съзнанието му. В главата му се въртят мисли, от които той не е в състояние да се защити. Не може да намери спокойс­твие, защото мислите му отново и отново се връщат при него, без да е способен да намери разрешение на ситуацията. Дори когато би искал да се откъсне и отпусне, умът му продължава да мисли и да претегля всичките за и против. В резултат той има чести главо­болия, проблеми с концентрацията, напрежение в челото, болки в очите, вътрешно безпокойство и нервност. Този субект би дал всичко, за да избяга от света на настойчивите си мисли и да живее в реалността с ясен и спокоен ум.

37. Шипка – WILD ROSE (ROSA CANINA)

(апатия)

Апатичен, примирен и напълно отказал се да участва в живота си човек. Той се е оставил на течени­ето на живота, без да прави ни най-малко уси­лие, за да промени нещо в ситуацията. Не вярва че си­туацията рано или късно ще се промени, приема нещата без да се оплаква, апатичен е и не се интересува от нищо, което го заобикаля. Всич­ко му е безразлично, защото е убеден, че нищо няма смисъл. Той е разочарован в очакванията си човек, непрекъснато е уморен и говори с монотонен и безизразен глас. Той е бледен, с отпусната кока, много ниско кръвно налягане, което е трудно да бъде нормализирано с медикаменти.

VІ група – Отчаяние

10. Киселица (Дива ябълка) CRAB АPPLE (MALUS SYLVESTRIS)

(желание за безупречна чистота – физическа и духовна)

Човек има усещане, че е мръсен, нечист и заразен. Срамува се от себе си и има мания за ред и чистота. Той прекалява почти до педантизъм, насилвайки се да направи всяко нещо перфект­но. Това го води до различни мании. Всичко, което се отдалечава от тези идеи за чистота, го обърква и потиска като го натъ­жава и понякога отчайва, а в най-крайните случаи го кара да се отвращава от себе си. Този човек изпитва отвращение не само към материалните неща, които според него са мръсни (бактерии, пот, буболечки, паяци и др.), но и към „умствената“ мръсотия като нечисти мисли и негативни вибрации. Това усещане може да деградира и в неспособност за човешки контакти, защото гледа на другите като на източници на зараза и е ужасен дори да им стисне ръка. Дивата ябълката чисти на физическо, емоционално и умствено ниво. Помага при акне, екземи, булимия, анорексия, пречистване на кръвта, след химеотерапия, лъчетерапия и.т. н.

11. Бряст – ELM (ULMUS PROCERA)

(слаб момент в живота на силна личност)

Човек се чувства свръхнатоварен и вярва, че няма да се справи със задачите си. Състоянието може да бъде определено като моментна слабост в живота на силния човек. Това състояние е ха­рактерно за способните и енергични хора, ко­ито не се плашат от трудности. Те запретват ръкави и работят, докато издържи тялото им. Притежава вроден алтруизъм, който го кара да поема голяма, обичай­но зареждаща го с енергия отговорност. Тази личност се идентифицира напълно с отговор­ностите си заради доброто на окръжаващите. За съжаление понякога забравя, че е човек с лични нужди и физически ограничения. Под въздействие на ситуация, която изис­ква твърде много, човек губи вяра в себе си само за кратък период. Това е алармен сигнал, който подканва да не се отива твърде далеч при приемане на все по-големи натоварвания и отговорности. Пси­хическите състояния се изразяват със симптоми като нервни преглъщания, проблеми с концентрацията, нервност, проблеми в кръво­обращението, инфаркт, инсулт и неочаквани припадъци.

19. Лиственица – LARCH (LARIX DECIDUA)

(недоверие в себе си)

Човекът изобщо не вярва в себе си и страда от комплекс за малоценност, затова винаги очаква да се провали, счита се за по-малко спо­собен от другите. Липсва му вяра в себе си, съмнява се в способностите си и се възхищава на успехите на другите. Неговият комплекс за малоценност го кара да се държи с прекалено уважение към авторитетите и да се съобразява винаги с тяхното мнение. Непрекъснато го измъчва страхът да не се провали. Лесно се отчайва в трудни ситуации като изпити или други подобни и бързо се отказва. Някои хора от този тип са толкова уверени в неуспеха си, че дори не се опитват да започнат нещо. На физическо ниво имат проблеми с гръбнака, болки в костите и гърба, страдат от импотентност и фригидност.

22. Дъб – OAK (QUERCUS ROBUS)

(работата е самоцел)

Силен и издръжлив човек, който непрекъснато и въпреки всичко продължава да води всекидневните си битки, без да се предава.Той е изключително отговорен и на него може да се разчита, затова пос­тига големи успехи в работата си. Поради грешно разбрано чувство за отговорност той се нагърбва с всички задължения, дори и с тези на другите. Никога не се оплаква и не се отк­лонява от работа дори и при най-големите труд­ности. Човек забравя, че не само работата прави живота пълноценен. Съществуват леки и ра­достни аспекти в живота, свързани с емоции­те, които зареждат с нови сили за битките. Непозволявайки си нито да си почива, нито да си доставя удоволствия в приятна компания или сред природата, той постепенно се изто­щава и понякога рухва. Есенцията помага при депресия от претоварване с работа, високо кръвно налягане, проблеми с жлъчка и черен дроб, проблеми със ставите, разширени вени, хашимото, предпазва от вредното лъчение на джиесеми и др.

24. Бор – PINE (PINU SYLVESTRUS)

(чувство за вина)

Човек страда от неоправдано чувство за вина, пре­калено самокритичен, липсва му смелост, чувства се непрекъснато виновен. При всяка ситу­ация той открива причина да се чувства вино­вен и дори когато е постигнал някакъв успех се обвинява, защото е можел да се справи и по-добре. Ако го порицаят, той се измъчва с упреци към самия себе си, а ако го похвалят – не е в състояние да приеме похвалата. Непрекъснато се подценява, вследствие на неоправдано чувство за вина. Той винаги е убеден, че може да се справи по-добре и подхранва в себе си усещането, че е задължен за нещо или на някого. Физическите проблеми при, които помага Бор са: депресия, анорексия, импотентност, тежки сексуални проблеми, хронични болки и др.

29. Витлеемска звезда – STAR OF BETHLEHEM (ORNITHOGALUM UMBELLATUM)

(шок, психическа травма )

Витлеемската звезда е есенцията, която помага човек да преодолее преживян шок или травма на физическо, умствено и психическо ниво, независимо дали това се е случило в детство­то или съвсем наскоро. Може да става дума дори за травма от самото раждане. Човек, е станал уязвим вследствие на душевна рана. Шокът е оставил дълбок белег в душата му. С всяка нова травма болката постепенно се увеличава. Есенцията неутрализира случилото се и задейства механизми за спонтанно оздравя­ване на организма при сърдечни неврози, проблеми с вегетативната нервна система, безсъние, стомашни болки, внезапно изпотяване, сърцебиене, треперене и т.н.

30. Сладък кестен – SWEET CHESTNUT (CASTANEA SATIVA)

(най-тежкото страдание – „тъмната нощ на Душата”)

Индивидът е стигнал до крайно отчаяние и няма вече никаква надежда за помощ. Неочаквано нещастие или на пръв поглед неразрешима ситуация го е довела до ръба на възможностите му. Той е опитал от всичко, затова сега не знае какво да прави. Д-р Бах го описва като цвете „за вътрешното страдание, при което изглежда заплашено съществуването на душата; за тези, които мислят, че са стигнали до лимита на поносимостта“. Това е моментът на кулминацията на кризата, дори и личността да не го осъзнава. Всичко се случва на вътрешно ниво, което в голямата си част остава в подсъзнанието. Човек има вътрешна рана и чувства дълбока болка, която е придружена от тотално безси­лие. Тази безизходна ситуация води до крайно отчаяние и усещане за изоставеност дори и от Бога. Интензивността на страданието преминава всички човешки граници. Есенцията помага при пълно отчаяние, наркомани, алкохолици, множествена склероза, безнадеждно болни.

38. Върба – WILLOW (SALIX VITELLINA)

(„жертва на съдбата” – вината е винаги извън човек)

Човек се чувства жертва, защото счита, че не му е провървяло в доста неща и намира винаги някой виновен за нещастията си. Той е убеден, че с него са се отнесли несп­раведливо, но вместо да се изправи срещу тази несправедливост, той преглъща яда си и се затваря в себе си все по-огорчен. Непрекъснато се самосъжалява и се оплаква от съдбата си. Този индивид не може да разбере защо другите са толкова весели и безгрижни и, тъй като им завижда, се опитва да развали доброто им нас­троение. На всекиго се случват подобни дни, но, когато това състояние стане хронично, то оказва разрушително вли­яние върху индивида и обкръжението му. Човек непрекъсна­то се оплаква без да си дава сметка за причи­ните и следствията. Въпреки че изглежда винаги любезен, неговото огорчение го разяжда отвътре. В нача­лото той успява да се сприятели, но не успява да задържи новите си приятели, защото те се изтощават от непрекъснатите му оплаквания и обвинения. Способен е да изисква много от другите, но не иска да даде нищо и затова остава сам. Този есенциален тип обикновено страда от депресия, колит, гастрит, язва, черен дроб и рак.

VІІ група – прекалена загриженост

3.Бук BEEHCH (FAGUS SYLVATICA)

(нетолерантност)

Човек, който вижда навсякъде негатив­ното, веч­ният критикар. Той не познава съчувствието, толерантност­та и разбирането за малките грешки на други­те. Затова е суров с всички и се оплаква непре­къснато за дреболии. Всеки от нас в един или друг момент от живота си се оказва в негативното състояние Бук. В това състояние другият е оценяван и съден според личните ни тесногръди разбирания, без да се опитваме да се поставим на негово място и да го разберем. И е трудно да се разбере, че зад строгите му твърдения всъщност се крие човешкото жела­ние да се направи света по-хубав и уютен. Поведението Бук е основен проблем на лич­ността, защото тя забелязва само чуждите дребни грешки и не вижда собствените си. Това е отказ да признае пред себе си собственото си несъвършенство, което наранява гордост­та, а и заложеното в нея чувство за превъзход­ство. Не понася в другите подсъзнателната си тенденция да критикува и точно това поведение предизвиква у него стомашни болес­ти като гастрит или язва, запек, проблеми с бъбреците, Хашимото, автоимунни заболявания и т. н.

8. Цикория – CHICORY (CICHORIUM INTYBUS)

(„обсебващата мама”)

Човек е убе­ден, че не е достатъчно оценен и обичан, въпреки че е мил и услужлив, със силно развито чувство за семейство. Той винаги е готов да помогне, често загърбвайки собствените си нужди и наистина се грижи за семейс­твото си. Тъй като изобщо не понася самота­та, желае да вижда около себе си хората, които обича. Неговата непрекъсната грижа за щасти­ето и доброто на другите всъщност не е любов към тях, а чист егоизъм. Помощта, която пред­лага не е безусловна, защото в замяна иска благодарност. С това се опитва да направи околните зависими и да ги държи в обсега на влиянието си. Често им натяква какво е напра­вил за тях, за да може да упражнява морален натиск. Той със задоволство дава съвети и с готовност се бърка в работите на другите, използвайки бла­горазположението и чувството за дълг на тези хора. Ако другите, дори собствените му вече пораснали деца, вземат самостоятелно реше­ние, той се обижда до смърт и се сърди дълго време, тъй като се чувства пренебрегнат. Основният проблем на Цикория е страха му, че не е обичан истински. Той страда от несигурност и безброй страхове да не загуби някого или нещо. Д-р Бах нарича Чикъри състояние на „нуждаещата се майка“. Чикьри не може да разбере, че истинската любов е да оставиш човека да бъде самия себе си и да може да избира.

27. Скална вода – ROCK WATER

(желязна самодисциплина- консервативност)

Идеалист, който живее според наложените си принци­пи. Той винаги се отнася строго към себе си и не си позволява неща, които го отклоняват от тях. Този индивид желае да бъде пример за другите и се надява да ги убеди в собствените си идеали. Живее според строги и утвърдени правила, потиска нуждите си и е прекалено суров към себе си. Лишава се от приятните и радостни неща в живота, тъй като е убеден, че те не се съгласуват с неговите аскетични правила. Този човек иска да бъде в най-добрата си форма и е готов на всякакви жертви, за да реализира идеала си. Например, подлага се на всякакви строги диети за отслаб­ване и изтощителна гимнастика само и само да отговаря на недостижимия си идеал, чете всякакъв вид литература и иска да е информиран абсолютен  за всичко. Не си дава сметка за вътрешните ограничения, на които се подлага и с това потиска човешките си нужди. Той не осъзнава как ежедневно насилва себе си и как задушава радостта от живота. С времето започват да се появяват и болести на физическо ниво като например неподвижност на ставни­те връзки или атеросклероза, проблеми с жлъчката, черния дроб, болест на Бехтерев и др.

31. Върбинка – VERVAIN (VERBENA OFFICINALIS)

(свръхентусиазъм)

Изпълнен с ентусиазъм идеалист. Той иска да сподели с другите идеите и убежденията си и затова се опитва да предизвиква вниманието им . Ако не успее, е разочарован и измисля нови аргументи, за да може да ги убеди поне при следващия разговор. В стремежа си да убеди други­те, човек минава всяка граница, ставайки фанатичен, непреклонен и догмати­чен. Той често се впуска в нескончаеми диску­сии, които преминават в спорове, защото не е готов да се откаже от предубежденията си, а иска да ги наложи. Този индивид се чувства като избран от съдбата, за да образова другите. Тази негова мисия е уморителна за обкръжаващите го и те го отбягват. Вследствие на прекаления разход на енергия този човек във времето става напрег­нат и нервен и реагира раздразнено, когато нещата не вървят според неговия план. Това го кара да се заема още по-усърдно с достигане на целите си и така той изисква все повече от самия себе си. През целия ден не е способен да си даде нито минута отдих, а нощем спи съвсем малко. Надценява жизнените си сили и поврежда здра­вето си. Именно затова често боледува от всякакви вируси, защото организмът му няма добра имунна защита. Толкова е напрегнат, че не би могъл да се отпусне физически, дори и ако го желае много.

32. Лоза – VINE (VITUS VINIFERA)

(тиранин, диктатор)

Деспотичен, тираничен човек, който иска да се наложи на всяка цена и реагира с твърдост и без уважение към лич­ността на другите. Прилича на роден водач и е абсолютно убеден, че е такъв.  В трудни моменти, благодарение на своята интелигентност и самообладание, той оценя­ва мащабно ситуацията и се оказва много це­нен. Въпреки това тази сила на волята крие опасността да се използват тези способнос­ти с егоистична цел. Той вярва в свръхчовешките си дарби и е убеден, че служи на другите, като им казва какво да правят. Амбициозен, много способен, притежава несравними с нищо сила на волята и на духа. От всяка криза той  намира изход и винаги държи ситуацията под контрол, свикнал е с успеха и винаги излиза победител, но това рано или късно го води до убеждението, че е непогрешим. Въпреки че изглежда невъзмутим, арогантен , ясно е, че инди­видът е много самотен, защото всички му се подчиняват, но почти никой не го обича.

[notification type=“notification_info“ ]За ефекта от терапията с есенциите на Бах прочети в Случаи от практиката с Бахова терапия[/notification]