Изкълчвания и навяхвания

Много изкълчвания на практика могат да се лекуват амбула­торно. Ако това не е възможно, амбулаторният лекар би трябвало да носи голяма отговорност за диагностирането и последващите грижи при изкълчване.

Причини

Основните причини за изкълчвания са преразгъване или преразтягане на става при травма или мус­кулно теглене.

Симптоми при изкълчвания

 • Пружинираща фиксация в абнормно положение.изкълчвания навяхвания
 • Болезнено подуване на засегната става.
 • Диагнозата „изкълчване” се нуждае от рентгенологично потвърждаване.
 • Рентгеновата снимка осигурява диагнозата и открива съпътстващи повреди!
 • Честo са разкъсани връзките и капсулата на ставата.
 • Не са редки съпътстващи счупвания на костите

Термини при изкълчвания

 • Пълно изкълчване (луксация) – най-често е свързано с разкъсване на връз­ки и капсула. Ставните повърхности са трайно разместени.
 • Навяхване (сублуксация) – със или без разкъсване на връзки и капсула. При това няма пълно разместване на ставните повърхности.
 • Луксационна фрактура – изкълчване и счупване. Ако счупването е на преден план, ле­чението и подразделянето се ръководи от основните принципи на третиране на счупванията. Ако има само незначителни съпътстващи костни повреди, като отскубване на връзка с костен откъс и др., лечението се извършва както при изкълчване.
 • Централно изкълчване – при разрушаване на ставното дъно главата на ставата навлиза в него или минава през него навътре.
 • Хабитуално изкълчване – придобито или вродено изкълчване.
 • Застаряло изкълчване

Принципи

При рентгенологичното описание на изкълчване на край­ниците винаги се смята за изместена периферната (дисталната) част на крайника.

[notification type=“notification_info“ ]При изкълчванията на гръбначния стълб обратно, като изкълчен се означава проксималният прешлен![/notification] 

Лечение на изкълчвания и навяхвания

 • Изкълчването трябва да се намести, колкото е възможно по-бързо. По правило наместването става в наркоза. Отпускането (релаксаци­ята) на мускулатурата улеснява наместването.
 • Успешното наместване винаги трябва да се потвърди с рентгенов контрол. Понякога едва след наместването се установява придружаваща костна повреда!
 • През първите 12 часа след навяхване се прилагат само студени компреси.
 • Загряващи кремове и унгвенти са уместни чак след първото денонощие.

Обездвижването (имобилизацията) зависи от вида на изкълчванията.

Усложнения

Костни поражения, нервни и съдови повреди, зудекова дистрофия, фиброзно втвърдяване на ставата.

Възстановяващи грижи

Те трябва да се приложат чрез активна кинезитерапия след завършване на имобилизацията или след клинично успешното оперативно лечение. Могат да се извършат самостоятелно или по-добре под ръководството на физиотерапевт.

Какво да избера: чакръкчия или ортопед?

Внимание!

Пазете се от лечение с масаж!

Чакръкчията може и да намести ставата, но със същия успех може:

 • да счупи пукнатата при изкълването кост!
 • да разкъса ставните връзки на изкълчената става!
 • да превърне навяхването (сублуксацията) в изкълчване (пълна луксация)!