Зудекова дистрофия

Зудековата дистрофия е описана за първи път от Пол Зудек (Paul Sudeck) през 1900 година. Други имена на Зудековата дистрофия са каузалгия, алгоневродистрофия, рефлексо-симпатикова дострофия, синдром „рамо-ръка”, петниста костна атрофия.

Причини за зудекова дистрофия

Традиционната медицина не може да даде ясен и точен отговор за причините на това заболяване. Смята се, че вегетативна лабилност и психична диспозиция при някои пациенти бла­гоприятстват възникването и развитието на Зудекова дистрофия. Други предразполагащи фактори са диабет, алкохолизъм, тютюнопушене, хипохондрия, електротравми, изгаряния и инфекции. Това страдание се развива като късно усложнение след мекотъканно или костно нараняване. Най-често то е усложнение на фрактури на рамото, на лакътя (лъчевата кост и радиуса), счупвания на костите на ходилото и тазобедрената става. Може да бъде също последица на възпалителен процес, нервна лезия, съдови заболявания. Зудековата дистрофия никога не може да бъде имити­рана от каквото и да било друго заболяване на рентгенова снимка! Децата по принцип не боледуват от Зудекова дистрофия, а жените страдат по-често от мъ­жете.

Други заболявания, с които може да се сбърка Зудековата дистрофия са:

 • трофични смущения след нервни поражения
 • твърд оток на гърба на ръката при смущение в лимфната циркулация

Симптоми

Щайнброкер (Steinbrocker) първи описва следните стадии и симптоми на Зудековата дистрофия:

Стадий I (остра фаза)

 • Болки
 • Тестоват оток
 • Повишена кожна температура
 • Ограничение на ставната подвижност
 • Повишено потоотделяне
 • Бърз растеж на ноктите.
 • Рентгенова снимка: Най-напред се установява петниста остеопороза на ставните краища на късите тръбести кости. Измененията започват около 4 седмици след травмата.

Стадий II (дистрофия)

 • Болки
 • Опъната, лъскава, студена кожа с блед синкав цвят
 • Силно ограничена ставна подвижност
 • Атрофична мускулатура
 • Рентгенова снимка: Силно изразена обща остеопороза с периферно очертаване, само отначало в отделни участъци с петнист изглед.

Стадий III (крайна атрофия)

 • Липсват болки
 • Вретеновидно изтъняване на пръстите
 • Кожа, подкожие и мускулатура – атрофични
 • Стави – частично или напълно втвърдени
 • Рентгенова снимка: Обща, силна остеопороза – „Стъклена кост“

Лечение на зудековата дистрофия

Зудекова дистрофияЛечението се провежда от медицински специалист, но в никакъв случай от този, който е правил гипсовата имобилизация на първичната фрактура, защото безспорно разместените костни фрагменти при една фрактура и лошо направената гипсова имобилизация са отключили развитието на Зудековата дистрофия!

Стадий I

Гипсова имобилизация, през два дни блокада на симпатиковите ганглии – ganglion stellatum за горен крайник или на truncus sympathicus за долен крайник. За потискане на вегетативната система се прилага Атропин (Atropini sulfas) или Броматропин (Bromatropin). При вегетативно лабилни болни – транквилизатори. Предписват се и съдоразширяващи средства.

Никакво лечение с масажи в I стадий!

Стадий IІ

Отначало – гипсова имобилизация. След отзвучаване на острите клинични прояви – временно, а по-късно – пълно прекъсване на имобилизацията. Състоянието на дразнене е преминало, когато няма нито спонтанна болка, нито цианоза и отокът е незначителен. Активните двигателни упражнения не трябва да предизвикват болки или цианоза. Уместно е 2 до 3 пъти седмично да се прави блокада на ganglion stellatum, респ. truncus sympathicus.

Топъл въздух без масажи, къси вълни, активна кинезитерапия, ако не е необходима повече имобилизация. За вегетативно потискане – Atropin, Bromatropin, транквилиза­тори. При терапевтично резистентни случаи Prednisolon  в намаляващи дози, защото стероидните хормони действат катаболично върху костната минерализация и затова лечението с преднизолон се провежда само с голямо внимание!

Стадий III

Подводен масаж, кинезитерапия за поддържане на остатъчната функция на единия крайник. Никакво медикаментозно лечение. При преминаване в крайна атрофия се препоръчва рехабилита­ция, евентуално със смяна на работното място.

Профилактика

Зудековата дистрофия често се избягва, ако се спазват след­ните правила за лечението на счупванията

 • Правилно наместване при пълно изключване на болката
 • Правилно и ефикасно обездвижване (имобилизация)
 • Избягване на всякакво циркулаторно смущение
 • Трениране мускулната инервация
 • Активно раздвижване на всички неимобилизирани стави!