ДЦП – причини, симптоми и лечение

ДЦП - детска церебрална парализа

ДЦП детските церебрални парализи представляват група заболявания, изразяващи се със спастични парализи на крайниците в резултат на трайни увреждания в моторните зони на кората, подкорието и проводните пътища на главния мозък.ДЦП - детска церебрална парализа

Причини за ДЦП

  • Антенатални (преди раждането) – прекарани вътреутробно инфекции, хронични интоксикации от екзогенен или ендогенен произход, метаболитни смущения и др.
  • Интранатални (по време на раждането) – родова асфиксия, вътречерепни кръвоизливи. Това са най-честите причини за детските церебрални парализи.
  • Постнатални (след раждането): ядрен иктер (жълтеница), битови травми, интоксикации, инфекции на централната нервна система (менингитиенцефалити), съдови поражения.

Симптоми при ДЦП

Най-често детските церебрални парализи се изявяват със спастичните парези или парализи. В зависимост от мястото на поражението на нервната система се различават

  • монопареза – засягане на един крайник
  • хемипареза – на двата крайника от едната страна
  • парапареза – на двата горни или долни крайника
  • квадрипареза – на четирите крайника.

Обикновено ДЦП протичат с повишен мускулен тонус (хипертонична форма), по-рядко с понижен мускулен тонус (хипотонична форма). Особено характерен симптом за децата в кърмаческа възраст и малките деца е кръстосването на краката при изправяне и стъпването на пръсти. При хемипареза, ръката от страната на поражението е свита в лакътя и прибрана към тялото. При ходене крачето се провлича. Сухожилните рефлекси са усилени. След 2 годишна възраст, при деца с долна парапареза или квадрипареза се установяват и рефлекси от групата на Бабински. Могат да се наблюдават и парези на черепномозъчните нерви, най-често на n.facialis от централен тип. Постепенно настъпват и трофични смущения с изоставане на дължината и изтъняване на засегнатите крайници. Много често детските церебрални парализи се съчетават с говорни смущения, изоставане в умственото развитие и симптоматична епилепсия. Като по-особена форма се описва т.нар. болест на Little – долна спастична парапареза при сравнително запазено умствено развитие. Диагнозата ДЦП през първите 6 месеца от живота е трудна поради физиологично повишения мускулен тонус и оскъдните волеви движения при децата. Симптомите на детската церебрална парализа трябва внимателно да се търсят у недоносени деца, деца с тежко протекло раждане, гърчове при бебета и деца.

Лечение на ДЦП

Лечението се състои основно в провеждането на лечебна физкултура, назначаването на витамини от групата B и стимулиращи нервната система средства. В отделни случаи, при тежки ставно-мускулни деформации може да се прибегне и до оперативни корекции като удължаване на ахилесовото сухожилие. Прогнозата при ДЦП зависи от тежестта на увреждането и умственото развитие. Децата със запазено умствено развитие, в по-голяма възраст се включват активно в оздравителния процес по отношение развитието на моториката. Такива деца трябва да получат съответното професионално насочване от личния си лекар. Профилактиката на детските церебрални парализи се състои в избягване на факторите, които ги предизвикват, като особено внимание се обръща на интранаталните причини.

Надежда за пациентите с ДЦП дават новите терапевтични методи, например Бах терапия с есенции и капки