Болест на Бюргер – лечение и симптоми

Болест на Бюргер

Облитериращ тромбангиит

Болестта на Бюргер (Buerger’s Disease) се нарича още облитериращ тромбангиит (Tromboangiitis obliterans) и представлява системно съдово заболяване с неясни причини. Засегнатите са предимно млади мъже, пушачи. Пациенти, прекарали измръзвания или травми на долните крайници, са обикновено с утежнена еволюция на заболяването. След 45-50 годишна възраст болестта на Бюргер се влошава и от развиващата се атеросклероза на кръвоносните съдове.Болест на Бюргер

Симптоми при болестта на Бюргер

Те зависят от нивото на засег­натите артерии, както и от периартериалните възпалителни изменения и сраства­ния, в които са обхванати и периферните нерви. Възпалител­ният процес на артериите засяга и другите елементи на съдово-нервния сноп, пре­димно съпътстващите вени, израз на което (и характерен белег на заболяването) са т. нар. мигриращи флебити (Phlebitis migrans, phlebitis saltans). Друг ха­рактерен белег е, че са засегнати предим­но периферните артерии на стъпалото и подбедрицата, постепенно се обхващат и магистралните артерии. Заболяването има хронично протичане, с периоди на ремисии и изостряния. Типичните симптоми на облитериращият тромангиит са болки, посиняване и чувство за студенина по периферните части на крайниците. Леките субективни оплаквания в началото, съпроводени с трофични промени, могат бързо да променят характера си в злокачествен и да завършат с мъчителни разязвявания и [highlight] гангрена на краката [/highlight] (пръстите и стъпалото) в терминалния стадий.

Лечение на болестта на Бюргер

  1. Спиране на пушенето! – Това е най-важната мярка при това заболяване!
  2. Краткотрайно лечение с кортикостероиди и простагландин Е1.
  3. Периартериална симпатектомия.