Tag Archives: ниско кръвно

Ниско кръвно – Артериална Хипотония

Определение: За долна нормална граница на систолното кръвно налягане при възрастни се приемат стойности 100-105mm Hg. Хипотония (ниско кръвно налягане) има при систолна стойност под 100-105 mmHg. Механизъм на формиране на кръвното налягане: Систоличното кръвно налягане (горната граница) се формира от ударния обем на сърцето и зависи от силата на сърдечното съкращение. Основната функция на сърдечния […]