Tag Archives: бронхопневмония

Бронхопневмония – причини и лечение

Бронхопневмонията е най-честата форма пневмония. Дължи се на десцендираща (слизаща надолу) инфекция от бронхите в алвеолите и белодробния интерстициум. В белодробния паренхим се сформират различни по размер възпалителни огнища, които при бактериални причинители съдържат гноен ексудат. Тези участъци са уплътнени, сивкави на цвят, могат да бъдат множествени или да се сливат помежду се (конлуираща пневмония). […]