Tag Archives: Базедова болест

Базедова болест (Тиреотоксикоза) – лечение

Тиреотоксикоза (Базедова болест)

Лечението на Базедовата болест е задача, която изисква намеса и контрол от специалист – ендокринолог. То трябва да започне още от началото на заболяването, да не се изчакват месеци и години, тъй като с минаване на времето настъпват морфологични промени в сърцето, черния дроб, бъбреците и другите жлези с вътрешна секреция. Ако лечението на Базедовата […]

Базедова болест (Тиреотоксикоза) – причини за възникване

Базедова болест

Днес се приемат два основни фактора, имащи отношение към причините за възникване на Базедовата болест. Единият от тях е предразположението към това заболяване, а втория – наличието на външни причини. Предразполагащите моменти или конституционалните особености на организма, които създават предпоставка за развитието на тиреотоксикоза, се изразяват във вродена слабост и свръхчувствителност на нервните и хуморални […]

Базедова болест (Тиреотоксикоза) – видове и форми

Базедова болест

Базедовата болест (тиреотоксикоза) е сравнително често срещано заболяване, чиято диагноза се поставя сравнително лесно поради типичните симптоми и промени в хормоналните нива при това заболяване. Доказано е, че психичната травма е най-важния фактор, който в 80–85% от случаите се среща при болните от тиреотоксикоза. Приема се, че психотравмата е една от решаващите причини за възникване […]