Tag Archives: аненцефалия на плода

Уродства

(Вродени малформации, вродени пороци, уродства) Науката, която се занимава с причините, развитието и видовете вродени пороци се нарича Тератология (тератос – чудо) Факторите, които причиняват  вродените малформации се наричат тератогенни и се разпределят в следните групи: Външни (екзогенни): механични – сраствания в околоплодния сак (амниона), маловодие физични – радиация химични – вещества използвани в бита, […]