Category Archives: Клинична патология

Вибрационна болест – причини, симптоми и лечение

Вибрационна болест

Вибрационната болест (Синдром на пневматичния чук) е професионално заболяване, описано подробно през 1911 год. Настъпва след работа с вибрационни машини. Синдромът на пневматичния чук може да се развие след дълги години професионален стаж при работа с машини, вибри­ращи с честота до 4000/min, докато използването на машини, вибриращи с честота над 10 000/min, може да доведе […]

Синдром на Сьогрен – симптоми и лечение

Синдром на Сьогрен

Синдромът на Сьогрен (сух синдром, лимфоекзокринен синдром) е автоимунно заболяване, което се характеризира с триадата сухи лигавици, суха кожа и по­лиартрит. Пълното опи­сание на симптомите и хистологичната находка на заболяването е дадено от Сьогрен (Sjogren) през 1938 г. То е по-често при жени на възраст над 50 г., засягат се всички раси. Синдромът на Сьогрен […]

Цистинурия – причини, симптоми и лечение

Фамилната цистинурия е фамилна вродена тубулна аномалия с рецесивно унаследяване. Заболяването се среща се в 1-2 % от населението. В основата на цистинурията лежи повишеното отделяне с урината на няколко сродни аминокиселини — цистин, лизин, аргинин и орнитин. При здрав човек за едно денонощие чрез урината се излъчват от 10 до 100 мг от тези […]

Глицинурия – причини, симптоми

Причини за глицинурия Глицинурията е описана за пръв път през 1957 г. Касае се за изолирано нарушение на ензимната система, регулираща обратната резорбция на глицина в бъбречните каналчета. Глицинурията се проявява фамилно и се унаследява доминантно. Засегнатите са почти изключително жени. Симптоми на глицинурия При болните от глицинурия в урината се излъчват повишени количества глицин […]

Хистиоцитоза – видове, симптоми, лечение

Хистиоцитоза

Хистиоцитозата (Histiocytosis X, Ретикулоендотелиоза) обобщава група от заболявания, при които характерният белег е хистиоцитната пролиферация, настъпила без да има връзка с инфекция или с първично смущение в липидния метаболизъм. В тази сборна нозологична единица се включват три основни, неясно разграничени помежду си заболявания: еозинофилният гранулом на костите, болестта на Hand-Schuller-Christian и синдромът на Letterer-Siwe. Освен […]

Как се пише диагноза

Правилната диагноза би следвало да бъде подредена по следния начин: I.     Основно заболяване             е това заболяване, което само по себе си или чрез своите усложнения е довело до настъпване на смъртта.       Пресен анемичен антеросептален миокарден инфаркт. Основно усложнение  е това усложнение на основното заболяване, което има най-голям дял в танатогенезата (причината и […]

Туберкулоза – лечение и симптоми

Туберкулозата е инфекциозно заболяване, което може да се развие във всички органи и системи на човешкия организъм. Най-честа локализация е дихателната система. В последните години заболяването взема застрашителни размери. За пет години броят на заболелите у нас се е увеличил тройно. Всяка година се регистрират около 4000 нови случая. В слаборазвиващите се страни туберкулозата става […]

Синдром на Goodpasture – причини, симптоми и лечение

Другите имена на синдрома на Гудпасчър (Goodpasture) са Гломерулонефрит с белодробни кръвоизливи и Антигломерулобазалномембранен гломерулонефрит. По механизъм на развитие този гломерулонефрит (възпаление на бъбречните телца – гломерулите) е антитяло медии­ран. За това заболяване е характерно едновременно увреждане на белия дроб и бъбреците и затова синдромът на Гудпасчър се отнася към белодробно-бъбречните синдроми. Пулмо-реналните синдроми се […]

Ревматизъм

Ревматизмът ближе ставите и хапе сърцето! Ревматизмът е нфекциозно-алергично заболяване, което се причинява от бета хемолитичен стрептокок от група А. Стрептококовата инфекция обикновено е под формата на продължителна и/или повтаряща се гнойна ангина. Дългото присъствие на този микроорганизъм в гнойта по сливиците влече след себе си като второ заболяване ревматизъм. От всички микроорганизми само бета […]

Нефросклерози

Нефросклерозите представляват крайния морфологичен стадий на хронични бъбречни заболявания. Те водят до атрофия и некроза на по-голямата част от нефроните и склероза с уплътняване и деформация на бъбреците и  до хронична бъбречна недостатъчност. [notification type=“notification_info“ ]Същността на некрозата можете да разберете от некроза.[/notification]   Класификация 1.   Съдови нефросклерози 1.1. Артериолонекротична 1.2. Артериолосклеротична 1.3. Артериосклеротична 1.4. […]