Category Archives: Гинекологични проблеми

Цисталгия

цисталгия

Цисталгията е сравнително ново заболяване. Цисталгията е състо­яние, при което има чести и императивни позиви за уриниране при млади жени, а в същото време не се откриват каквито и да било белези за възпалителен процес в пикочния мехур и уретрата. Следва да се има впредвид, че цисталгията не се отнася към невротичните реакции. Причини и […]

Дисплазия на шийката на матката

Дисплазията е една абнормна клетъчна пролиферация, настъпваща при репаративните прояви на плоския епител (най-често след възпалителен процес) на граничната зона между плоския и цилиндричния епител на маточната шийка. Тази клетъчна абнормност се изразява с ядрена хиперхромност и с променено съотношение ядро/цитоплама в полза на ядрото, т.е. белези на атипизъм. Поради това, че тези ядрени отклонения […]