Category Archives: Сърдечно-съдова система

Болест на Бюргер – лечение и симптоми

Болест на Бюргер

Облитериращ тромбангиит Болестта на Бюргер (Buerger’s Disease) се нарича още облитериращ тромбангиит (Tromboangiitis obliterans) и представлява системно съдово заболяване с неясни причини. Засегнатите са предимно млади мъже, пушачи. Пациенти, прекарали измръзвания или травми на долните крайници, са обикновено с утежнена еволюция на заболяването. След 45-50 годишна възраст болестта на Бюргер се влошава и от развиващата […]

Акроцианоза – причини, симптоми и лечение

Акроцианоза

Заболяването Акроцианоза (Acrocyanosis) е познато отдавна. Терминът акроцианоза е въведен през 1899 г. Цялостната картина на заболяването обаче е описана през 1912 г. Акроцианозата представлява функционално, вазоспастично състояние, изра­зяващо се в относително трайно посиняване (цианоза) на кожата на ръцете и краката. Заболяването е няколко пъти по-често при жените, отколкото у мъжете. Ръцете, предимно дланите, се […]

Пролапс на митралната клапа – симптоми и лечение

Първото съобщение в медицинската литература за пролапс на митралната клапа е направено през 1963 г., а оттогава досега това болестно състояние е добре проучено. Днес пролапсът на митралната клапа се счита за вроден дефект, дължащ се на дегенеративни изменения на митралните клапни платна и поддържащите ги хорди, които обикновено се оказват ненормално дълги. Дефектът се […]

Темпорален артериит – симптоми и лечение

Темпорален артериит

Темпоралният артериит (arteriitis temporalis, синдром на Magath-Brown-Horton, синдром на Schmidt-Warburg) е възпалително заболяване на темпоралната артерия и нейните разкло­нения. Заболяването е подробно описано от Т. Magath, G. Brown и B.Horton през 1932 г. Наблюдава се предимно при мъже на възраст 45—50 години. Причините за развитието на темпоралния артериит не са напълно изяснени, допуска се участието […]

Тромбофлебит – причини, симптоми, лечение

Тромбофлебитът е сравнително често срещано заболяване, особено в средна и напреднала възраст. Възпалителният процес на стената на вените (флебит) благоприятства образуването на тромби с последващо частично или пълно запушване на вените и възпрепятстване движението на кръвта. Тромбофлебитът може да се развива бавно, постепенно, в продължение на години или да протече бързо и да бъде с […]

Хипертонично сърце

високо кръвно

Уголемяването на сърцето при високо кръвно налягане се нарича Хипертонично сърце – Cor hypertonicum. Тази промяна в сърдечния мускул става по механизма на работната хипертрофия на мускулатурата на спортистите. Задебелената сърдечна стена на хипертоничното сърце е лесно „ранима” при хипоксия, защото кръвоснабдяването на сърдечния мускул се затруднява. Масата на сърцето може да достигне почти килограм, […]

Видове артериална хипертония

високо кръвно налягане

В зависимост от стойностите на повишеното кръвно налягане се различават следните видове артериална хипертония: Гранична хипертония: стойности на систолното кръвно налягане между 140-160 и диастолното 90-95 mm Hg. Половината от случаите с гранична хипертония след години преминават в трайна хипертония. Лабилна хипертония и хипертония при обременяване: поява на хипертония от време на време, най-често при […]