Епилепсия при деца – симптоми, лечение и лекарства

Епилепсия при деца

Епилепсията (epilepsia) обхваща група заболявания, характеризиращи се с рецидивиращи пристъпи на гърчове от различен характер, съпроводени със загуба на съзнание. Различават се идиопатична епилепсия, при която причината е неизвестна, и симптоматична епилепсия – с доказана причина. Форми и симптоми при епилепсия Голям припадък (grand mal) Това е най-честата форма на епилепсия, изразяваща се в генерализирани […]