Язвен колит (ХУХК)

Язвен колит

Язвеният (улцерозен) колит е възпалително заболяване на дебелото черво, което се среща както при юноши, така и при въз­растни. Потвърждаването на диагнозата Язвен колит става чрез биопсично изследване на ендоскопски взет материал от дебелочревна лигавица чрез ректоскопия (колоскопия).Язвен колит

Причини

Значение за възникването имат невровегетативни смущения и фамилни фактори. Известна роля играят също автоимунни процеси и хранителни алергени.

Симптоми на язвен колит

 • Кърваво-слузни диарии
 • Силни чревни спазми
 • Болка в областта на засегна­тия отдел на червата
 • Запек (незадължителен симптом)

Допълнителни симптоми при остри форми на улцерозен колит

 • Силно увредено общо състояние
 • На­растващо обезводняване (ексикация)
 • Анемия
 • Субфебрилна температура
 • Левкоцитоза
 • Ускорена СУЕ
 • Хиперпротеинемия

Извънчревни придружаващи симптоми при улцерозен колит

 • ар­трит
 • спондилит
 • нодозна еритема
 • тромбофлебит
 • ирит
 • увеит

Клинични форми на язвен колит

Остър – фулминантен тип

Остро спешно състояние със значително отделяне на кръв и слуз. Обикновено е засегнато цялото дебело черво.

Хронично-интермитиращ тип

Диариите могат да преминат в запек. Често продъл­жителни затихвания (ремисии) на заболяването.

Хронично-непрекъснат тип

Няма ремисии, променлива тежест на заболяването.

Лечение на улцерозен колит

Първоначално заболяването се нуждае от болнично консервативно лечение!

Диета

Богата на белтъци, бедна на целулоза храна. При липса на лактаза или алергия към храни да не се дава никакво мляко.

Медикаментозно лечение

Salazopyrin (Salazosulfapyridin) – табл. 0,5 g; Sulfaguanidin (Sulgin) – табл. 0,5 g; гликокортикоиди, антибиотици (Ampicillin, Oxacillin), спазмолитици, седативни средства. За профилактика на рецидиви при язвен колит се назначават в продължение на години Salazopyrin (Salazosulfapyridin) или Sulfaguanidin (Sulgin).

[notification type=“notification_info“ ]Психотерапията при язвен колит има голям процент успех![/notification]

Усложнения на язвения колит

Чревна перфорация, масивни чревни кръвоизливи, стриктури с развитие на илеус, рак на дебелото черво, ано-ректални фистули и абсцеси. За профилактика на карцинома на колона при пациенти с тотално засягане на червото при давност на заболява­нето от 10 и повече години се препоръчва проктоколектомия.

Заболявания, с които може да се сбърка улцерозния колит

Тумори на дебелото черво, [highlight] болест на Крон [/highlight] (ентероколит), чревна туберкулоза, [highlight] сифилис [/highlight] (луес), исхемичен колит.