Чуждите очи

Какво виждаш тук?

Чуждите очи

Повечето хора виждат чаша.

Такава е и тяхната гледна точка за нещата от живота – едностранчива. Тази гледна точка за тях е единствена, непоклатима и желязна. Безсмислено е да спорите с такъв човек. Той винаги твърдо отстоява своята позиция и не приема чуждото мнение. И е прав … за себе си. Такъв човек не си дава сметка, че другите може да виждат нещата по техен си начин, от друг ъгъл и също да бъдат прави. Едно и също нещо, погледнато от различни наблюдатели, изглежда по различен начин. Различните гледни точки просто описват различни страни на наблюдавания предмет или явление.

По-малката част от хората виждат двата силуета, вместо чашата.

Чуждите очи 2

По малко от 1% от всички хора виждат едновременно и трите неща.

Чуждите очи

Ето сега имаш възможност да разбереш всички гледни точки. Сега можеш да погледнеш на света и през чуждите очи. Вече притежаваш един от важните ключове за истинското познание. Това е така, защото разбираш причината за различните гледни точки на всички около теб. Също така разбираш защо всеки от тях има право да отстоява своята правота. Сега става ясно защо няколко души могат да гледат едно и също нещо, да твърдят различни неща и да не се съгласяват един с друг.

Това, което виждаш, си самият ти!

Ние виждаме света не такъв, какъвто е, а такъв, каквито сме ние; така, както сме настроени да го виждаме. Когато описваме с думи това, което виждаме, ние всъщност описваме самите себе си, своите възприятия и парадигми. Парадигмата е подобна на очила, през които ние наблюдаваме всичко около себе си.  Парадигмите са източника на нашите нагласи и поведение. Не можем да действаме цялостно и пълноценно извън тях. Влиянието на семейството, училището, работната среда, приятелите, колегите и модерните парадигми на социалното поведение и етикеция – всички те оказват своето мълчаливо и неосъзнато въздействие, спомагайки за формирането на нашите гледни точки. Те определят диоптъра на нашите очила.

Да вземем за пример едно дърво.

Чуждите очи 4

Какво виждат различните наблюдатели?

 Чуждите очи 5

 Чуждите очи 6

 

Защо всички виждат различни неща?

  • Селянинът вижда дърва за огрев, защото цял живот се отоплява с твърдо гориво.
  • Дърводелецът вижда мебели, защото такава му е професията.
  • Издателят вижда печатарска хартия, защото е издател.
  • Биологът вижда бял дроб, защото е биолог.
  • Катеричката вижда дом, защото е катеричка.

Такава именно е гледната точка и на повечето медицински школи и учения. Вторачени в предмета, който изучават и лекуват, те изпускат от поглед цялото. Разчленявайки човешкото тяло на най-дребните му съставни части, те забравят, че това тяло е било създадено като дом на Духа и душата, за да бъде Човек едно цялостно и съвършено същество.

„Nosce  te  ipsum!” – Опознай себе си!

Един от най-важниге фактори в процеса на самопознанието е осъзнаването на факта за собствената неповторимост.

Вероятността на света да има друг човек, притежаващ  твоите биологични особености и уникални таланти, е 1:50 милиарда!

[notification type=“notification_info“ ]За да разбереш своите скрити способности, прочети Твоите очи[/notification]