Цисталгия

цисталгия

Цисталгията е сравнително ново заболяване. Цисталгията е състо­яние, при което има чести и императивни позиви за уриниране при млади жени, а в същото време не се откриват каквито и да било белези за възпалителен процес в пикочния мехур и уретрата. Следва да се има впредвид, че цисталгията не се отнася към невротичните реакции.цисталгия

Причини и механизми на развитие

Най-приемли­ва за повечето учени се оказва теорията, според която са налице нарушения във функцията на яйчниците. Известно е, че естрогенните препарати намаляват тонуса на сфинктерите, на който факт се основава и търсенето на лекарства за подпомагането на изхвърлянето на бъбречни камъ­чета от уретера. Често за възникването на цисталгия като отключващ фактор се явяват неприятности и конфликти в семейството или нетърпимост към начал­ника.

Симптоми на цисталгия

В повечето случаи страдащите от това заболяване са млади жени, които се оплакват от болки зад симфизата, придружени от чести и болезнени микции (уриниране). Друг път микциите са следващи често една след друга. Всичко това води до допълнително изнервяне на пациентката, прави я лесно избухлива и разсеяна.

Диагноза

Тя се поставя въз основа на описаната симптоматика, за която още е характерно това, че се появява „точно по график” в предменструалния период. За доказване на цисталгията е необходимо детайлно урологично изследване, което включва екскреторна урография, цистоскопия с ехография, включително и биопсия от лигавицата ан пикочния мехур. Това комплексно изследване цели да изключи други заболявания, които биха могли да бъдат причина за тези оплаквания.

Заболявания с подобни симптоми като цисталгия

  • възпалителни заболявания на пикочните пътища
  • възпалителни гинекологични забо­лявания
  • туберкулоза на пикочо-половата систе­ма

Лечение на цисталгия

То трябва да се провежда внимателно, за да не се задълбочат кли­ничните прояви. Обикновено се назначават малки дози естрогенни препарати. Може да се приемат и дневни успокоителни (транквилизатори). Препоръчително е провеждането на балнеолечение. За да е успешно то е необходимо жената да отиде на минерални бани сама, без съпруга или приятеля си. По този начин се прекратяват за известно време и ежедневните стресови ситуации, увреждащи прихиката на пациентката.