Хидронефроза

Хидронефроза

Хидронефрозата представлява разширение на бъбречното легенче и чашки, причинено от задръжка на урина в пикочните пътища.

Хидронефроза

Видове

Хидронефрозата се разделя на два основни вида – вродена и придобита. Те още се наричат първична и вторична.

Вродената хидронефроза е резултат най-често на:

  • смущения в ембрионалното развитие на бъбрека
  • добавъчни съдове, които излизат от долния полюс на бъбрека и притискат пиело-уретералния сегмент
  • високо излизане на уретера от бъбрека
  • стеснение на пиело-уретералния сегмент

При придобитата (вторичната) хидронефроза причините за появяването й най-често са:

  • камъни в пикочния мехур, уретерите и бъбреците
  • тумори на пикочните пътища

Механизъм на увреждане

Причините на първичната (вродена) хидро­нефроза са действали по време на ембрионалното развитие. При вторичната хидронефроза възникналото в определен период от живота стеснение или запушване на пикочните пътища води до невъзможност урината да се оттича от бъбрека. Тя се задържа в уретерите, после задръжката се прехвърля към легенчето (пиелоектазия) и накрая в процеса се въвличат и чашките. Повишеното налягане на урината в пиело-каликсната система оказва продължителен натиск върху бъбречния паренхим и след време бъбрека може да загине. Бъбречната тъкан атрофира и бъбрека се превръща в една торба, пълна с урина.

Симптоми при хидронефроза

Обикновено те не са типични – болка или по-често тежест в областта на бъбрека. Тези смущения обикновено започват още в детската възраст при вродената хидронефроза. Ако хидронефрозата се дължи на камъни в бъбреците или тумори на пикочните пътища, се появява хематурия и евентуално – бъбречна колика.

Диагноза

Тя се поставя въз основа данните от ехографията — откриват се уголемени раз­мери на бъбрека и на неговите кухини. Тези данни евентуално се потвърждават посредством екскреторната урография. При деца е задължително това изследване да завър­ши с микционна цисто-уретрография, с цел търсене и на други аномалии на пикочните пътища. Изотопна­та нефрография, сцинтиграфията и гамакамерата също могат да се вземат под внимание като допълнителни методи за изследване.

Заболявания, с които може да се сбърка хидронефрозата

Лечение

То е оперативно и се състои в отстраняване на причината за хидронефрозата. Колкото и да е увреден бъбрека, правилото е да се оперира органосъхраняващо.