Фоликуларен лимфом – симптоми и лечение

Болест на Brill-Symmers

Заболяването фоликуларен лимфом се нарича още макрофоликуларна лимфаденопатия и е описано през Brill и Symmers съответно през 1952 и през 1957 година. Характерно за фоликуларния лимфом е увеличението на слезката и лимфните възли, в които хистологично се откриват гигантски лимфни фоликули с разрастване на герминативните им центрове. Пациентите, страдащи от това заболяване са предимно мъже на възраст между 40 и 60 години.Фоликуларен лимфом-1

Симптоми на фоликуларен лимфом

Болестта на Brill-Symmers започва обикновено с незначителни симптоми – леко увеличен единичен лимфен възел (най-често на шията или в аксилата), субфебрилна температура, сърбеж по кожата и незначителна отпадналост. Постепенно явленията се засилват, като температурата или изчезва за дадени периоди, или остава субфебрилна. Настъпва и увеличение на слезката. Разрастването на лимфните фоликули засяга най-често лимфните възли или слезката, но може да засегне и черния дроб, белите дробове, червата, бъбреците, твърдата мозъчна обвивка (dura mater) и костите. В периферната кръв се наблюдава анемия с левкопения, но може да има и лимфоцитоза с моноцитоза. Промените в костния мозък не са доказателствени за фоликуларен лимфом. Неспецифичен е и външния вид на лимфните възли и слезката, ocвен ако не са видими лимфните фоликули, които могат да стигнат големина до 3 mm. Диагнозата се поставя въз основа на хистологичното изследване, най-често на лимфен възел, при което добре се виждат лимфните фоликули, увеличени по големина и количество. Характерно е, че те не са разположени само в периферната зона на възела, а са разпръснати и в централните части. Микроскопски във фоликулите се установяват няколко вида клетки с бледа протоплазма и бедно на хроматин, едва видимо ядро – т. нар. клетки сенки или SH-клетки. Другите клетки са с повече хроматин, с неравни контури, а трети вид клетки приличат твърде много на големи лимфоцити. Никои от тези клетки не са специфични за заболяването, а при всеки отделен случай на фоликуларен лимфом те се срещат в най-различни съотношения.

Лечение при фоликуларен лимфом

Протичането на фоликуларния лимфом трае 5-6 години. Болните развиват кахексия и често страдат от тежки интеркурентни инфек­ции. В последните случаи се налага лечение с антибиотици за преодоляване на инфекциозните усложнения. Съществуват и по-доброкачествени форми, които се повлияват добре от лечението и продължават 10 и повече години. Добър лечебен ефект при фоликуларен лимфом имат лъче- и химиотерапията.

[notification type=“notification_info“ ]Прочетете още за Лимфом на Burkitt – причини, симптоми и лечение[/notification]